Av Bente Storsveen Åkervall
[email protected]

Gulerot farmen er det fritt oversatte navnet på en økologisk drevet gård på Gran Canaria (La Zanahoria Bioglobal) som ligger ved den gamle veien mellom Telde og Ingenio, rett ovenfor flyplassen på øya, i et område kalt Lomo Espino. Vi tok turen dit en tidlig lørdag morgen for å stå først i køen da dørene åpnet seg. Vakre grønnsaker lå i fristende bunter, sammen med duggfrisk frukt, sekker med poteter, kurver med løk og ny verpa egg. Det er nemlig bare på lørdag morgen du kan kjøpe direkte fra bonden på gården. Men noen må ha stått opp tidligere enn oss. For allerede da vi ankom hadde noen plukket, beskjært, buntet og dekorert salgsboden slik at vi bare kan storme inn med våre kurver og kaste oss over de fristende, velsmakende og sunne matvarene. Og vi var ikke alene, tro meg!

Gårdbrukerne er Francisco Armas (Paco) og Rosa Armas som forpakter farmen, et areal på totalt 150 000 kvadratmeter, hvor 55 000 m2 er kultivert matjord. Her vokser mais og poteter, en mengde typer salat, kål, gulerøtter, løk, aubergine, purreløk, spinat, blomkål, bønner, agurk, gresskar, rødbeter, gressløk og rabarbra og masse mer. Alt ettersom hvilken årstid det er snakk om .

Rosi ble for alvor interessert i økologisk jordbruk da hun for mange år siden jobbet for en finsk kvinne i Santa Brigida, som hadde mye å lære bort. Da hun senere traff Francisco (Paco) som hadde samme interesse, startet de opp med 5000 kvadratmeter mark i Valsequillo, men var hele tiden på utkikk etter noe større.

– Det har vært en lang og noe kronglete historie siden vi startet opp i 2011. En av grunnene til at vi valgte nettopp gården i Lomo Espino var at den hadde egen brønn.

Dessverre tørket den snart igjen, og vann måtte fraktes fra andre nærliggende steder. Det var dessuten noen fattige jordsmonn vi kom til, lite organisk materiale og dårlig fruktbarhet. Det var derfor mye arbeid og tid som ble lagt ned før vi i det hele tatt kunne så og plante noe som helst i jorda. Jordsmonnet ble renset og preparert med biodynamisk kompost, gjødsel fra geit, ku og storfe. Eventuelle skadelige organismer i matjord ble fjernet på økologisk vis for å preparere jorda for bærekraftig matproduksjon, forklarer Rosi mens vi vandrer rundt på gården.

Kretsløp er en av hovedpilarene til økologisk landbruk, samtidig som mattrygghet settes høyt. Derfor legges det stor vekt på å ha gode vekstskifter med belgvekster som henter nitrogen fra lufta (kløver, erter og bønner). – Det er et viktig mål i økologisk landbruk at alle gårder skal ha kløvereng og husdyr, eventuelt gjennom å samarbeide med andre gårder. Det er en forutsetning for å resirkulere næringsstoffene best mulig, forteller Rosa.

På gården finnes derfor husdyr som geiter og griser, samt kaniner som befinner seg i en liten innhengning der barna kan komme på besøk. Det finnes også fargerike blomster som dekorerer gården, og er ment som et supplement til helheten ved et økologisk landbruk, og ikke nødvendigvis er til salgs.

Rosa maler akvareller og dekorerer alt reklamemateriell med frukt og grønnsaker skapt av vakre vannfarger og kreative former. Hun er også opptatt av at barn får kjennskap til matens opprinnelse og holder pedagogiske kurser for skoleklasser. I dag forsyner de også flere skolekantiner i kommunen med ferske, økologiske matprodukter.

Til å begynne med solgte Paco og Rosi sin matproduksjon fra en varebil en gang i uka i Las Palmas. Utsalget ble etterhvert så populært at det skapte trafikk kaos og måtte nødvendigvis overgå i andre former. I dag har de to butikker inne i Las Palmas, en på Calle Galicia og en annen på Calle Lus Doreste Silva, rett ovenfor det kommunale markedet i Vegueta. I tillegg har de utsalgsboder på bondens marked i Vecindario og Arrucas annenhver uke. Og så dette attraktive gårdssalget hver lørdag morgen, for de som er oppe med hanen, og som har mulighet til å ta seg fram til Lomo Espino.

Den store nyheten er at de nå starter opp med hjemkjøring av varer til sørkysten av Gran Canaria på onsdager. Man kan gå inn på deres hjemmeside og bestille senest tirsdag kveld. Varene blir da brakt til døren i løpet av onsdagen.

Tel. 928 230 325

www.lazanahoria.es Facebook/la zanahoria bioglobal sl

Biodynamisk jordbruk

Biodynamisk eller biologisk-dynamisk produksjon er en egen landbruksmetode som inngår under betegnelsen økologisk landbruk. Det biologisk-dynamiske jordbruket er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Det bygger på forestillingen om at gårdsbruket utgjør en helhetlig og individuell organisme, og legger vekt på å balansere holistisk* utvikling og forholdet mellom jorden, plantene og dyrene som et bærekraftig system uten innblanding utenfra, så langt dette er mulig å forene med menneskers innhøsting. Denne formen for landbruk bygger på filosofen Rudolf Steiners tanker om hvordan menneske, nature og kosmos henger sammen, og trosforestillinger i antroposofi. Biologisk-dynamisk landbruk anses av sine tilhengere som den første formen for økologisk landbruk og en av de første bærekraftige. Biodynamisk landbruk har derfor mye til felles med andre former for økologisk landbruk, slik som vekten på bruk av kompostering og møkk, og motviljet mot å bruke industrielt fremstilt gjødsel og sprøytemidler jorden og plantene.

Biodynamisk landbruk avviker fra andre typer økologisk landbruk ved at man bruker en astronomisk kalender for å avgjøre når planting, innhøsting og så videre skal skje, og at man benytter homeopatiske preparater i blant annet kompostering. Utgangspunktet er solens kraft og de rytmiske prosesser, der jorden er en del av et planetsystem med døgnrytmer, månerytmer og årstider.

Alt dette har innvirkning på hvordan vekster gror. Både månens faser og dens rytme over himmelhvelvingen virker inn. Planetenes posisjoner blir tatt i betrakting når det kommer til tidspunkter for såing og høsting. Derfor produseres en såkalender hvert år.

Det biodynamiske jordbruket stiller også flere konkrete krav enn det økologiske. Det kan ikke både drives konvensjonelt og biodynamisk på samme gård, og gården ses på som en egen organisme med sitt eget kretsløp. Jo mer selvforsørgende dess bedre. Som i økologisk landbruk ønskes ikke kjemisk-syntetiske preparater. Det brukes preparater, men disse er fremstilt med utgangspunkt i mineraler, som silisium, eller er kugjødsel, planter eller dyreorganer. I tillegg til produksjonen, er også produktbehandlingen regulert. For eksempel skal ikke melkeprodukter homogeniseres eller UHT-behandles, juice skal ikke lages av konsentrat, og korn skal ikke males med hammerkvern.

Kilde: Mattilsynet, Matmerk, biodynamisk.no,

*Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.». Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene. I stedet er det systemet som helhet som er av avgjørende betydning for hvordan de enkelte delene oppfører seg.