DET ÄR POSITIVT
ATT RESA!

Vi är på gång att närma oss siffror som gällde före pandemin när det gäller turismen på Kanarieöarna. Fortfarande skiljer det en del, vilket delvis kan skyllas på de olika utmaningar som finns i världen för tillfället, men också till viss del på själva pandemin och dess effekter.

Att de flesta, eller åtminstone väldigt många av oss, vant oss till att en resa eller två gånger per år är något som ingår i ”det normala”. Vi vill byta bort hemmamiljön mot någonting annat. Det behöver inte nödvändigtvis bero på väder och vind, utan kan lika gärna vara en handling vi gör för att kort och gott få byta miljö, se och tänka på något annat samt att på så sätt ladda våra batterier.

När det gäller Kanarieöarna och vintersäsongen är givetvis klimatet en oerhört viktig ingrediens i resan. Men samtidigt ser vi tydligt på artiklar och statistik att resandet till storstäder som London, Paris, Madrid etc. också tagit rejäl fart. Något som, vintertid, inte har något med klimatet att göra.

Samtidigt är resandet alltid känsligt för händelser som sker i omgivningen. Så har det alltid varit. Trygghet är en mycket viktig del av resandet. Skall vi lämna hemmet, vill vi ha det bra, vi vill kunna njuta och – definitivt känna oss trygga.

Och just nu finns ju ovanligt många orosmoln på resehimlen… Pandemi, krig, inflation, energipriser…. är några av dessa. Men även priser på flyget, och på resor generellt.

Det kan tyckas att alla inblandade vill försöka hämta tillbaka delar av pandemiförlusten så fort som möjligt. Vilket på ett sätt är fullt förståeligt, om än lite anmärkningsvärt i den utsträckning det sker.

Alla som vant sig med att boka en flygresa på egen hand för att ta sig till sitt boende på Kanarieöarna, har sett att de priser vi rosade för något år sedan nu lyser med sin frånvaro. Däremot är det vanligare att se ”utsålt” på de datum vi söker på. Eller priser som många gånger avskräcker från att resa.

Samtidigt är resandet alltid känsligt för händelser som sker i omgivningen. Så har det alltid varit. Trygghet är en mycket viktig del av resandet. Skall vi lämna hemmet, vill vi ha det bra, vi vill kunna njuta och – definitivt känna oss trygga.

Och just nu finns ju ovanligt många orosmoln på resehimlen… Pandemi, krig, inflation, energipriser…. är några av dessa. Men även priser på flyget, och på resor generellt.

Det kan tyckas att alla inblandade vill försöka hämta tillbaka delar av pandemiförlusten så fort som möjligt. Vilket på ett sätt är fullt förståeligt, om än lite anmärkningsvärt i den utsträckning det sker.

Alla som vant sig med att boka en flygresa på egen hand för att ta sig till sitt boende på Kanarieöarna, har sett att de priser vi rosade för något år sedan nu lyser med sin frånvaro. Däremot är det vanligare att se ”utsålt” på de datum vi söker på. Eller priser som många gånger avskräcker från att resa.

STATISTIK JANUARI 2023

Siffror Januari 2023

Och det är klart att både flygbolag, researrangörer och hotell – bland andra – fick ta emot ordentliga, ekonomiska smällar under den långvariga pandemin. Detta leder till prishöjningar av, åtminstone, två olika grunder. Dels ett försök att få ordning på finanserna igen, men kanske lika mycket för att man blivit mindre riskvillig att sätta upp kapaciteter som till slut får ställas in eller säljas till kraftigt rabatterade priser.

Mitt uppe i allt detta gick det relativt nystartade flygbolaget Flyr i konkurs, vilket ytterligare gjort att priserna, främst i Norge, fått ännu en knuff åt det dyrare hållet.

Det positiva vi kan se i allt detta, trots alla motgångar som branschen lider av idag, är att det visar att människors lust att resa, att träffa nya människor, uppleva andra kulturer och lära sig förstå och utvecklas, består. 

Och till slut är det kanske just det vi behöver i en allt mer komplicerad värld.