TRENDEN FORTSÄTTER…

I Travel News norska utgåva kunde vi härom dagen läsa att Spanien fortsätter att vara favoritlandet för norrmän som skall på ferie. I och för sig på en delad förstaplats med Sverige. Detsamma, menar artikelförfattaren och siffror från den europeiska statistikbyrån Eurostat, gäller europa generellt. Spanien ligger på topp. Faktiskt så att en av fem övernattningar som europeer hade i utlandet skedde i Spanien. Siffrorna kommer från 2017.

Generellt gäller att två av tre resor som görs av EU medborgare görs i det egna hemlandet, mellan en av tre går utomlands. Men inom EU är skillnaden stor. För britter och tyskar gick nästan hälften av medborgarnas resor utomlands. Spanjorer och Rumänien var mindre än 10% utlandsresor!

Klicka för att se statistik tabellen!

Statistik tabell

Norrmännen förlade 1,1 miljon ferieresor till Spanien under fjolåret! Utanför europa var USA mest populärt. 193.000 resor gick dit. 142.000 resor gick till Thailand, nummer 2 utanför europa.

För europeerna generellt hamnade Storbritannien på en andraplats efter Spanien. Det tredje mest populära landet var Italien.

Finländare var de som reste mest på ferie. Norge hamnade på en andraplats där över 90% av personerna över 15år åkte på minst en ferie. Genomsnittet för EU var, år 2017, 62%.

En del av de ovan nämnda siffrorna kan kanske förvåna när man läser statistiken som vi presenterar här intill.  För innevarande vintersäsong så går turismen tillbaka – nästan 5% på Gran Canaria och nästan 3% på öarna totalt.  Generellt så faller de flesta marknader tillbaka, även om Sverige och Danmark noterar bottensiffror.

Bara Finland, Italien och Österrike noterar positiva siffror till Gran Canaria i perioden oktober 2018 – februari 2019. Till Kanarieöarna totalt ökar dessutom Storbritannien, Irland, Frankrike och Schweiz.
Den nordiska närvaron på Kanarieöarna fortsätter emellertid att vara mycket stor. Danmark, Finland, Norge och Sverige stod för 36% av den totala turismen på Gran Canaria under nämnda period. Detta kan jämföras med 26% för turismen från Tyskland och 17% från Storbritannien.

Det nordiska inflytandet på öarna generellt blir något mindre, då Gran Canaria är favoritön för nordbor. Trots det utgör den nordiska turismen 16% av totalen, ett snäpp efter britten och tyskar.

Samtidigt som vi noterar negativa siffror från både Danmark, Norge och Sverige så går Finland åt motsatt håll. Den finländska turismen till Gran Canaria ökar med 16,5%.

I samtliga siffror som vi redovisar är inte den nationella turismen inkluderad. Och för tillfället ser den ut att kunna rädda öarna lite grann, då paralella siffror pekar på en relativt kraftig ökning av den nationella turismen