LITE GRUS I MASKINERIET…

Varma, soliga somrar är inte bra… Lika illa är en dyr euro…framför allt om den kombineras med flera års eurohöjningar på hotell och mat.
Detta kan klart och tydligt utläsas av den statistik från vintersäsongen 18/19 (okt-april) som vi presenterar här intill. För Gran Canarias del innebar detta en nedgång på 4% jämfört med året innan. Och för hela ögruppen blev nedgången 2,1%.

Men, som lite plåster på såren, så skall vi komma ihåg att vi jämför med siffror som varit “all time high” från vintrarna 2016/2017 samt 2017/2018.

På Gran Canaria var det endast fyra av de 17 redovisade länderna som uppvisade positiva tal. Finland uppvisade största uppgången före Italien, Österrike och Irland.
 
Resterande länders sammantagna nedgång uppgick tIll 136.092 personer.  Sverige var klart sämst med en nedgång på 47.500 personer. Och de skandinaviska länderna stod för nästan 58% av den totala nedgången…

Klicka för att se statistik tabellen!

Statistik tabell
I mångt och mycket ser vi liknande siffror när det gäller ö-gruppen som helhet. De skandinaviska länderna, och framför allt Sverige, visar relativt kraftiga nedgångar. Här utgör den skandinaviska nedgången drygt 47% av totalen.  Å andra sidan är det betydligt fler länder som uppvisar positiva siffror när vi ser på ö-gruppen som helhet.Nedgången på 104.605 personer på Gran Canaria under den gågna vintersäsongen skall ses mot det totala antal gäster som ankom till ön under 2018, vilket var 3.911.400 personer. 
Statistik Grafik
På samma sätt noterar vi en nedgång under vintern på 180.865 personer gällande ö-gruppen i sin helhet. Denna siffra får ses emot totalen under 2018 som var 13.960.100 personer.
 
Samtidigt som statistiken visar på lite sjunkande antal internationella besökare till öarna så rapporterar myndigheterna om en uppåtgående trend när det gäller den inhemska turismen (som alltså inte är medräknad i de siffror vi presenterar). Sedan den ekonomiska krisen i Spanien har den inhemska turismen fallit tillbaka, något som nu håller på att ändras.
 
Sommaren är öarnas lågsäsong traditionellt sett. Än mer så iår kanske, då bland annat Turkiet är på väg tillbaka efter några svaga år, orsakat av terrorhandlingar. Sommaren är å andra sidan den tid då flest inhemska turister väljer Gran Canaria och Kanarieöarna. Förhoppningen är givetvis att besökare från det spanska fastlandet skall uppväga en eventuell nedgång av internationella besökare.
 
Sommaren bjuder annars på en premiär. Det handlar om Cirque du Soleil som bygger upp sina tält intill kongresshallen i Meloneras. Premiär den 5 juli, då 46 artister – skådespelare, akrobater, sångare och musiker, visar upp showen TOTEM