Antalet arbetslösa på Kanarieöarna minskade med 20.374 personer jämfört med juni månads siffror. Men ser man tillbaka i tiden till februari 2020 och fram till idag så finns det 46.264 fler arbetslösa på ö-gruppen.

Totalt har öarna idag 254.101 personer anmälda såsom arbetslösa. Uppdelat på kön gäller det 110.940 män och 143.161 kvinnor.

17.580 personer som saknar jobb är under 25 år. Här är det 9.309 män och 8.271 kvinnor.

De flesta arbetslösa tillhör servicenäringen. Här finner vi 195.965 personer utan jobb. Vidare finns 21.028 personer som inte haft något jobb tidigare.

Byggbranschen har 22.542 arbetslösa, jordbruket 5.418 och industrin 9.148.

Minskningen från juni månad med 20.374 personer utgjordes till största delen av personer i servicenäringen, där det skapades 14.597 jobb. 3.057 personer som inte haft tidigare jobb fick anställning, medan 447 personer tillhörde jordbruket, 556 industrin och 1.717 byggbranschen.
(La Provincia)

Arbetsköshetskassan