Kategori: Arbete

MÅNGA PERMITTERADE…

Kanarieöarna har ungefär 2 miljoner invånare. Av dessa beräknas idag ungefär 110.000 vara permitterade. Statistiken haltar lite grann, då det finns gråzoner i de nya permitteringsreglerna beträffande vilka som är med i statistiken eller ej.

Läs mer

PERMITTERINGSSTÖD…

Allt verkar gå bra i de nya förhandlingarna om ett förlängt permitteringsstöd i Spanien. De inblandade parterna – regering, fack, och företagarföreningar – är i stort sett överens om att förlänga de tidigare reglerna för permitteringsstöd fram till den 31 maj i år.

Läs mer

ÖKAD ARBETSLÖSHET…

Bara under december månad ökade antalet personer som saknar jobb med 1.118 personer på Kanarieöarna. Året 2020 stängdes med 269.437 arbetslösa personer på de kanariska öarna.

Läs mer

LEDIGT…

2021 års helgdagar är nu fastställda. Totalt handlar det om 11 helgdagar som är gemensamma för alla landets regioner. Därefter tillkommer regionala och lokala helgdagar.

Läs mer

UTBILDNING SAKNAS…

Arbetslösheten bland ungdomar är väldigt hög på Kanarieöarna. Efter den senaste undersökningen visar det sig att hela 62% av ungdomarna under 25 år är arbetslösa. Och ännu värre blir siffran om man bara räknar de som är under 20 år. Då är 87% arbetslösa. Alla parter är ..

Läs mer

LÄGRE ARBETSLÖSHET…

Kanarieöarna noterade en något lägre arbetslöshet vid utgången av september jämfört med månaden före. Totalt minskade antalet arbetslösa med 3.126 personer. Framför allt är det inom servicenäringen där 3.988 personer fått nya jobb. Den grupp som tidigare inte haft jobb har ökat med 992 personer…

Läs mer

HEMHJÄLP FÅR HJÄLP…

Fram till Coronavirusets intåg hade personer som jobbade i hemmen hos andra inte rätt till arbetslöshetsunderstöd. Från maj månad är emellertid detta ändrat och ansökningarna har därför tagit fart. Fram till nu är 23.500 ansökningar godkända medan drygt 1.600 har fått avslag. Ytterligare 7.500 ansökningar är …

Läs mer

BAKÅT I SEPTEMBER, PERMITTERINGAR ÖKADE…

Antalet permitterade på grund av Coronaviruset ökade något under september månad jämfört med månaden innan. Skillnaden är bara 350 personer, men tyder på att företag som beslutade att öppna i juni och juli, återigen har tvingats stänga. I Spanien som helhet har 75% av de permitterade på grund av force majeure…

Läs mer

ÖVERENS…

Regering, fackföreningar och företagare kom slutligen överens om en förlängning av de speciella permitterings reglerna från den första oktober. Det satt långt inne och länge såg det ut som om företagarna inte skulle skriva under på det förslag som förelåg. Men i sista minuten förbättrade myndigheterna sitt …

Läs mer

PERMITTERINGSSTÖD UTLOVAT…

Skatteministern, Maria Jesus Montero, utlovade ett fortsatt permitterings stöd till turistsektorn på Kanarieöarna. Löftet gavs efter en fråga ställd av det kanariska partiets ”Nueva Canarias” talesman i riksdagen. Man behöver inte oroa sig, sa ministern och lade till att förhandlingarna med företagare och fackföreningar…

Läs mer
Läser in

Group 15

Group 3