I Spanien har man nu givit 51,7 miljoner doser vaccin (per tisdag 20.7). Dessa doser har gjort att 24.344.008 personer i landet nu fått ett heltäckande vaccin. Det innebär 51,43% av landets totala befolkning.

Räknar man också med dem som åtminstone fått en dos vaccin så är idag 62,7% av befolkningen behandlade.

Som vi tidigare skrivit om så förekommer det olika

Hand mad spruta

Isiffror på hur många som vaccinerats beroende på om man utgår från den totala befolkningen i landet/regionen eller om man bara räknar på den del av befolkningen som skall vaccineras – från 12 år och äldre.

Asturias är fortfarande den region som kommit längst i landet. Här är 63,4% fullvaccinerade och 69,9% har fått åtminstone en dos.

I huvudstaden, Madrid är siffrorna 47,6% respektive 63%. Och i regionen där den andra storstaden, Barcelona ligger är sifforna 52,5% och 62,2%.

På Kanarieöarna är 45,2% av den totala befolkningen fullt vaccinerad. Räknar man bara med den grupp som skall vaccineras så är siffran 52,57%.

Samtidigt, och än en gång mätt mot hela befolkningen, så har 58,5% fått åtminstone en dos av vaccinet. Mätt mot den grupp som skall vaccineras så uppgår siffran till 69,17%.

Man har nu hunnit med att vaccinera med en dos 29,68% av åldersgruppen 20-29 år. Siffran för gruppen 12-19år är nu 5,43%.
(Canarias7)

Sjuksköterska med spruta