Kategori: Vaccinering

VACCINATION…

De kanariska myndigheterna informerade under morgontimmarna idag, måndag, att 85,09% av befolkningen 12 år eller äldre nu har fått åtminstone en dos av vaccin. Detta efter att hälsomyndigheterna injicerat totalt …

Läs mer

YTTERLIGARE EN DOS…

Alla personer som behandlats med vaccinet Janssen (Johnson & Johnson) i Spanien kommer att erbjudas ytterligare en behandling. Detta då det visar sig att detta vaccin tappar sin effekt mycket snabbare än de övriga. Både Pfizer, Moderna…

Läs mer

VACCINATION…

Antalet fullvaccinerade personer stiger i Spanien från vecka till vecka. Men det är helt klart att ökningstakten har avtagit betydligt. Målet att uppnå en 90% vaccination av landets medborgare ser ut att ligga en bra bit bort i tiden…

Läs mer

VACCINATION…

Spanien har börjat ge en tredje dos av vaccin. Det gäller främst de som bor på äldreboende och för den personer som anses tillhöra en så kallad ”högriskgrupp”. Siffrorna från i fredags, den 8 oktober, visar att nästan 36.900.000 spanjorer….

Läs mer

VACCINATION…

I Spanien har man nu börjat att ge en tredje dos av vaccin till vissa grupper. Samtidigt är målet att 90% av den totala befolkningen skall vara fullt vaccinerade så snart som möjligt. Fredagens siffror visar att drygt 70 miljoner doser vaccin har injicerats…

Läs mer

VACCINERING…

Myndigheterna i Spanien strävar nu efter att uppnå en 90% vaccinering av befolkningen. Detta har blivit det nya målet efter det att det tidigare, på 70%, redan uppnåtts….

Läs mer

VACCINATION…

Sedan starten den 27 december 2020, har man nu i Spanien injiceratdrygt 69 miljoner doser vaccin (siffror från fredagen 17 september). Detta har gjort att 75,4% av den spanska befolkningen nu har fullt vaccinskydd mot coronaviruset…

Läs mer

VACCINATION…

När vaccinationerna mot Covid19 påbörjades i slutet av december 2020 var målet att uppnå en 70% vaccination av befolkningen. Då var också gruppen som skulle vaccineras satt från 16 år och uppåt. Nu nästan 9 månader senare…

Läs mer

VACCINATION…

Sedan den första vaccinationen mot coronaviruset den 27 december i fjol, har man i Spanien nu injicerat drygt 67 miljoner doser. Landet har idag (siffror från igår måndag) 34.250.000 personer som är fullvaccinerade. Detta utgör 72,2% av landets totala…

Läs mer

VACCINATION…

De kanariska myndigheterna meddelar under fredagen att man injicerat drygt tre miljoner doser med vaccin fram till nu. Detta har gjort att man nu fullvaccinerat 79,1% av den grupp som skall vaccineras på öarna. Det gäller då alla…

Läs mer

VACCINATION…

I Spanien har man, per igår, måndag, injicerat 65.444.891 doser med vaccin. Med dessa doser har man lyckats fullvaccinera 32.811.664 personer vilket innebär 69,1% av den totala befolkningen. Räknar man med de som hittills…

Läs mer

LÄGRE DÖDLIGHET…

Under pandemins första våg uppmättes dödligheten till 13% av de som smittades. Denna siffra har drastiskt förändrats till den nuvarande, femte vågen. För tillfället är dödligheten nere i 1,7% för den aktuella vågen. Allt enligt hälsoministern, Carolina Darias…

Läs mer
Läser in

Group 15

Group 3