Hälsomyndigheterna på Kanarieöarna meddelade under torsdagen att 1.132.622 personer fått minst en dos av vaccin. Det betyder att 60,5% av befolkningen över 16 år nu har fått, åtminstone en dos.

Samtidigt konstateras att 41,24% av den grupp som skall vaccineras, eller 771.531 personer, fått en full vaccinering.

Fram till denna vecka har ögruppen mottagit 1.966.770 doser av vaccin, av vilka 93% har använts. Dessutom meddelar man att under denna vecka kommer man att få tilldelat ytterligare 305.000 doser, vilket gör att vaccineringen kan fortsättas med bra fart.

Åldersgrupperna från 50 år och mer har kommit relativt långt i sin vaccinering. När det gäller gruppen 40-49år så har nästan 46% mottagit en dos och nästan 24% bägge sina doser.

När det gäller gruppen 30-39 år har drygt 25% fått en dos medan endast drygt 2% fått full dos.

Och gruppen 20-29 år har 3,84% fått en dos av vaccinet.

För Spanien i sin helhet så har 37% av befolkningen fått bägge sina doser av vaccinet medan 53,5% fått åtminstone en av doserna. Siffrorna för Spanien baserar sig på hela befolkningen medan ovan nämnda siffror för Kanarieöarna endast avser den del av befolkningen som skall vaccineras.
(Canarias7)

vaccinations center