mar 5, 2024

Aldrig har fler britter
ankommit Gran Canaria

Brexit skapade stora rubriker och tillika oro bland turistmyndigheterna på Kanarieöarna. Man ansåg att antalet besökande turister från Storbritannien hotades genom nya och lite besvärligare inresekrav som krävs från ett land som inte tillhör EU.

I den lokala pressen gick diskussionen ibland gått så långt att den nästan blev löjlig, då man exempelvis vid något tillfälle menade att man borde marknadsföra billig tobak starkare som en morot för att attrahera den brittiska turismen…

Men resultatet, åtminstone hittills, har varit rakt det motsatta. Aldrig har fler britter ankommit Gran Canaria. Storbritannien har alltid fått finna sig i att vara ”bara” den näst viktigaste turistmarknaden på Gran Canaria. Efter Tyskland. Men från i fjol toppar man listan.

Annat har det varit på Tenerife och Lanzarote där det brittiska inflytandet är historiskt stort. Se bara på Tenerife under 2023, där hela 46% av besökarna kom från Storbritannien. Eller, se på Lanzarote där den brittiska turismen stod för 56% av besökarna…. Lägger man till de som kom från Irland hamnade siffran på 68%!!

Spontant skulle man kunna tro att Tyskland släpat lite efter på grund av den ansträngda ekonomin som råder i landet,  men ser man på siffrorna för såväl helåret 2023 som januari i år så är utvecklingen från Tyskland i stort sett i linje med ökningarna som Storbritannien haft.

Även de nordiska länderna har släpat efter i återhämtningen efter pandemin. Trots en positiv utveckling, så är utvecklingen långsammare än från många andra länder i Europa. En riktigt bra  vintersäsong nu  2023/2024 gör emellertid att det ser det ut som om vi är på gång igen.

Ser vi på totalsiffrorna för året 2023 för Kanarieöarna, det vill säga totalt ankommande turister för samtliga öar så ser de olika ländernas siffror ut som följer: 8,5% av Storbritanniens befolkning besökte någon av de kanariska öarna under 2023. I Norges fall var det 6,9%. Därefter följde Danmark med 5,8%, Finland med 3,6% och så Sverige och Tyskland, bägge med 3,2%.

Totalt besöktes Kanarieöarna av 14.170.762 utländska besökare under fjolåret. Observera att den inhemska turismen inte är inräknad i dessa siffror.

Ankommande gäster uner januari månad 2024

Siffror Januari 2024