dec 9, 2023

Santa Lucia
ET SVENSK – KANARISK MØTE PÅ GRAN CANARIA
Santa Lucia med krona<br />

Mandag 11. desember 2023  Templo Ecumenico Playa del Ingles
Santa Lucia kroning Kl. 20.00. Svenske Kirkekoret  synger

Tekst&Foto: Bente Storsveen Åkervall
Mail: [email protected]

På begynnelsen av 60-tallet skjer det et historisk møte mellom svensken Lennart Moosberg fra Nord-Sverige og Don Vicente Sánchez Araña, patriarken i den kjente kanariske familien fra byen Santa Lucia på Gran Canaria.  De to herrene kommer i snakk og Moosberg forklarer sin nyervervede venn om den fantastiske tradisjonen som finner sted stort sett over hele Sverige den 13. desember hvert år. Da hylles Santa Lucia, lysets dronning, hun som bærer samme navn som den vakre fjellkommunen på Gran Canaria.

Under dette møtet mellom de to herrene knytes det et vennskapsbånd som lever like sterkt den dag i dag, selv om de begge har gått ut av historien. De bestemmer seg for å skape en ny tradisjon sammen. En svensk Lucia skal krones på Gran Canaria, sammen med en kanarisk Lucia fra byen Santa Lucia. 

Under dette møtet mellom de to herrene knytes det et vennskapsbånd som lever like sterkt den dag i dag, selv om de begge har gått ut av historien. De bestemmer seg for å skape en ny tradisjon sammen. En svensk Lucia skal krones på Gran Canaria, sammen med en kanarisk Lucia fra byen Santa Lucia.

Den svenske og den kanariske Lucia

Den svenske og den kanariske Lucia under kroningen i 2022

Dette får vi bevitne i Templo Ecumenico i Playa del Ingles i desember, men også oppe i byen Santa Lucia den 13. desember, på selve Luciadagen!

Vi antar at Lennart Moosberg etter dette møtet, forpliktet seg til å kontakte Nils Isakson, en gammel bekjent fra Luleå, som i tillegg til å være direktør for Norrbotten-Kuriren på den tiden (Luleås avis) også var en trofast syden-farer, som til stadighet oppholdt seg på Gran Canaria. Videre ble ideen om å invitere en Lucia fra Luleå til Gran Canaria formidlet til Luleå Lions Club som da allerede hadde 20 års erfaring med Santa Lucia arrangementer, der langt oppe i nord. Samtlige synes det var en strålende ide, og var villige til å bidra med sitt.

EN KANARISK LUCIA

Den hellige Lucia var en ung, rik, kristen martyr som ble helgenerklært av den katolske kirke, blant anglikanske, lutherske og ortodokse kristne. Navnet hennes er avledet fra lux, lucis «lys», og hun er de blindes beskytter. Hun feires på sin helgendag den 13. desember, også kjent som Luciadagen. I Norden er feiringen av luciadagen en relativt ny feiring.

Barnkör

Den ble gjeninnført i Sverige på slutten av 1800-tallet, og har fra 1950-tallet spredt seg til resten av Skandinavia, men også til Gran Canaria, takket være et fantastisk initativ fra Lennart Moosberg.

LYSETS DRONNING

For de som deltar på det vakre arrangementet i Templo Ecumenico eller også i byen Santa Lucia vil man se at også kanarierne har sin egen Lucia. En tradisjon som har vokst fram gjennom dette vennskapsforholdet som ble skapt på begynnelsen av 60-tallet. Byen Santa Lucia utser sin egen kanariske Lucia, som skal gjenspeile deres skytshelgen. Hun bærer en typisk kanarisk drakt og krones med et vakkert diadem, på samme måte som den svenske Lucia får sin lysekrone.

Seremonien er vakker, og rammes inn i julens og adventtidens tegn av tradisjonelle sanger utført av det den svenske kirkens kor. Men fremfor alt der dette en tradisjon som har blitt holdt ved like gjennom 55 år, og som hadde sitt opphav i et tilfeldig møte mellom to menn, en kanarier fra fjellbyen Santa Lucia og en svenske fra den nordlige byen Luleå. I dag har både Vicente og Lennart gått bort, – men Lucia tradisjonen lever videre!