POSITIVT
– MEN LÅNGT KVAR…

Inflation, högre räntor, kraftiga prishöjningar, krig. Samtliga ord skulle kunna klassas som typiska överskrifter i media under det senaste året. Dessutom ord som egentligen borde slå hårt och innebära rena katastrofen för resebranschen. Men än så länge så tycks det inte riktigt ha blivit så.

Högsäsongen på Gran Canaria, och Kanarieöarna, infaller under vinterhalvåret. I de siffror vi tagit fram räknar vi vintersäsongen från oktober till och med april. Och siffrorna imponerar igen, nu när covid känns allt längre bort. Ser vi på Gran Canaria så är den totala uppgången från fjolårets vintersäsong hela 24,6%, eller drygt 475.000 personer. För hela ögruppen är uppgången 24,3% eller nästan 1,7 miljoner personer.

På Gran Canaria ökade turismen från i princip alla länder som redovisas. Undantagen är Nederländerna (-2,6%), Belgien (-3,9%) och Österrike (-9,6%). Samtliga nordiska länder ökade sin närvaro betraktligt, med undantag för Danmark. Finland (+51,4%), Norge (+45,2%), Sverige (+30,9%) och Danmark (+0,3%). Totalt ankom 157.771 fler nordbor till Gran Canaria jämfört med fjolårets vintersäsong. Till samtliga kanarieöar ankom det 267.166 fler nordbor än under förra vintersäsongen.

Den svenska affärstidningen ”Dagens Industri” publicerade häromdagen en undersökning om hur svenskarna påverkas av sin ”nuvarande och kommande ekonomiska situation” när det gällde sina resplaner. Svaren går i samma, relativt positiva, riktning som talen för Gran Canaria ovan. Uppenbarligen kunde de svarande pricka i flera alternativa svar. Hela 41% svarade att situationen inte påverkar resplanerna.

Men vid sidan av denna grupp så var det ännu fler som fortfarande avsåg att resa, men kanske med vissa reservationer; ”jag väntar lite med att boka något”(13%), ”jag gör ett mindre antal resor”(13%), ”jag väljer ett billigare boende”(11%), ”jag lägger mindre pengar på restauranger under resan” (9%), ”jag väljer en billigare utlandsresa” (8%), ”jag förkortar resornas längd” (5%), ”jag lägger mindre pengar på aktiviteter på resmålet” (4%). 

VINTERSÄSONGEN 2022 – 2023. Oktober-22 – April-23

Siffror oktober 2022-arpil 2023

De som menade att situationen gjorde att man inte skulle kunna resa alls, var förhållandevis få. ”jag väljer svenska destinationer istället för utländska” (11%), ”jag skjuter upp resorna tills vidare” (9%) och ”ej relevant/hade inga resplaner för det kommande året” (6%).

Samtidigt är det oroväckande att notera den väldigt kraftiga prisuppgången på flygresor. Kanske har vi varit bortskämda med priser som pressats fram av konkurrensen under de senaste åren? Och detta kanske har gjort att vi levt lite grann i en onaturlig prismiljö? Men, oavsett, är höjningarna i de flesta fall mycket stora. En annan artikel i Dagens Industri menade att flygpriserna i genomsnitt ökat med 33% jämfört med för ett år sedan. Spontant låter den siffran för låg!

Trots de positiva tal som vi redovisade i inledningen kan vi också konstatera att vi har en ordentlig bit kvar att gå innan vi är tillbaka till siffrorna pre covid… Nedanstående siffror gäller Gran Canaria.