2022– siffrorna talar för sig själva!

Här intill finner ni totalsiffrorna för turiståret 2022 på Kanarieöarna. Dessutom uppdelat per ö. Slutsatsen är enkel att dra – turismen har återhämtat sig efter de trista pandemiåren!

Under rekordåret 2017 ankom det 14.415.000 internationella gäster till öarna totalt. I år 12.639.000, vilket innebär att öarna når upp till 88% av rekordårets siffror. Jämför vi med 2019, som ju är det sista ”riktiga” året innan pandemin,så utgör årets siffror drygt 95%.

Av de fem kanariska öarna där statistik publiceras så har återhämtningen varit bäst på Tenerife. Om vi fortsätter att jämföra med 2017 så är den största av de kanariska öarna tillbaka på 96% av rekordårets siffor. Lanzarote når upp till 90%, Fuerteventura 84%, Gran Canaria 80% och lilla La Palma endast till 38%.

Av de nordiska länderna är det Danmark som presterar bäst. Under 2022 besöktes de kanariska öarna av 345.000 danskar, vilket är 90% jämfört med 2017.

Norge och Finland nådde upp till 63 respektive 62% av 2017 års siffror, medan Sverige endast nådde upp till 45%!

Från Sverige ankom under 2022 265.000 personer vilket kan jämföras med 586.000 personer fem år tidigare!

Av de riktigt stora turistländerna är Storbritannien i stort sett tillbaka på gamla rekordnivåer då man under 2022 nådde upp till 92% av 2017 års siffror. Nederländerna nådde 99% och Tyskland 74%.

Den relativt sämre återhämtningen från Tyskland, Sverige, Norge och Finland speglar sig tydligt i den lägre siffran för Gran Canarias återhämtning. Dessa fyra länder brukar vanligtvis finnas med bland de 5-6 största nationaliteterna på Gran Canaria.

2023 har börjat bra! Men många frågetecken finns inför detta året. Låt oss hoppas att världen i stort tar positiva steg framåt så att vi om ett år kan fortsätta att presentera positiva tal!

STATISTIK HELA ÅRET 2022

SIffror Statistik