Logotipo turismne 60 år
Da turismen kom til øya….

Av Bente Storsveen Åkervall
Mail: [email protected]

monumentet av Dalahesten

I november 2012 ble monumentet av Dalahesten avduket i San Agustin ambassadør til Sverige, Cecilia Julin.

Turismen kom altså til San Agustín på begynnelsen av 60-tallet. Det var der alt startet. Da hadde allerede turismen florert noen år i Las Palmas, som fra midten av 50-tallet var den naturlige destinasjonen for de som våget seg ut på et “jorden-rundt” eventyr.

I de fleste historiebøker produsert her på Gran Canaria handler mye om turismens opprinnelse naturlig nok om nettopp familien Castillo “tomat greven”som solgte sin mark og gav investorer muligheten til å skape en turistdestinasjon.

På begynnelsen av 60-tallet var det grevens tomatodlinger og støvete krøtterstier som møtte de som ønsket å ta seg ut til sydspissen av Maspalomas for å bade og sole. Men blant de første som kom hit var det en del svensker som så potensiale i dette tørre, øde men solrike landskapet. De tok noen sjanser, investerte penger og stod bak mye av pionervirksomheten, ikke minst i San Agustín. Det betyr med andre ord at det finnes store mangler i den kanariske fremstillingen av historien. Nemlig historien om svenskene.

Under avduknings seremonien var det vakker svensk korsang.

Under avduknings seremonien var det vakker svensk korsang. Tilstede var borgermeste Marco Aurelio Pérez sammen med andre autoriteter for å ta imot monumentet som en gave til kommunen. Tilstede var også ”Los Suecos”, bestående av 8 frivillige personer som stod for en hel ukes arrangement.

En ukjent del av historien for mange, som vi ønsket at skulle få sin plass for 10 år siden da 50 års jubileumet ble markert av kommunen i 2012.

Den frivillige gruppen “Los Suecos” ble opprettet som gjorde en heroisk innsats for å markere det fantastiske samarbeidet som svenskene og kanarierne gjorde. Det ble blant annet samlet inn penger, og reist et monument i San Agustín til ære for det samarbeid og den vennskap som naturlig oppstod mellom de to kulturene dengang på tidlig 60-tallet. 

Boken Pionjärerna

Monumentet som er kunstnerisk utført av Marta von Porozslay er selvfølgelig en Dalahest. I disse dager fyller hesten 10 år, men vil for alltid minne oss om hvordan eventyret begynte.

Mange svenske pionerer kjøpte opp tomter i San Agustín, investerte og bygde de første turistbugalowene langs Maspalomas kysten. Det første charterflyet som landet på Gran Canaria var naturlig nok også fylt med svensker. I dag finnes både den svenske skolen og den svenske kirken i San Agustín, samt en rekke andre svenske institusjoner.

Vi har med andre ord mye å takke svenskene for, som for 60 år siden viste oss veien til turistparadiset Gran Canaria. I boken ”Pionjärerna”, skrevet av Birgitta Frejhagen kan du lese mer om hvordan eventyret startet.

Monumentet som er kunstnerisk utført av Marta von Porozslay er selvfølgelig en Dalahest. I disse dager fyller hesten 10 år, men vil for alltid minne oss om hvordan eventyret begynte.

Mange svenske pionerer kjøpte opp tomter i San Agustín, investerte og bygde de første turistbugalowene langs Maspalomas kysten. Det første charterflyet som landet på Gran Canaria var naturlig nok også fylt med svensker. I dag finnes både den svenske skolen og den svenske kirken i San Agustín, samt en rekke andre svenske institusjoner.

Vi har med andre ord mye å takke svenskene for, som for 60 år siden viste oss veien til turistparadiset Gran Canaria. I boken ”Pionjärerna”, skrevet av Birgitta Frejhagen kan du lese mer om hvordan eventyret startet.