2020 – INGET BRA ÅR!!

Vid sidan av denna text finner ni de definitiva siffrorna rörande turismen på Kanarieöarna under 2020. Precis som väntat var året det sämsta i mannaminne och en katastrof för hela turistnäringen på öarna.

Under de första två och en halv månad på 2020 var turismen relativt normal. Det stämmer dock att vi från dessa sidor redan då pekade på en viss nedgång i turismen jämfört med toppåren 2017, 2018 och 2019. Nedgången vi såg i början av året berodde dock mer på en normal sättning efter några verkligt bra år. Valutan, euron, stod också väldigt högt, vilket bland annat påverkade turismen från Sverige, Norge och Danmark.

Sedan blev Coronaviruset verklighet. Hotellverksamheter beordrades att stänga i Spanien senast den 26 mars, förutsatt att man inte tillhörde den lilla grupp där strandade turister kunde få bo fram till dess att flygbolag och researrangörer ordnat med extra hemtagningar.

Totalstoppet pågick i princip ändra fram till juli månad, även om ett fåtal hotell öppnade redan i slutet av maj.

Under sommaren och hösten öppnades och stängdes turismen från i stort sett alla länder som normalt sänder turister till Kanarieöarna. Framför allt gällde detta Storbritannien och Tyskland. Men även Norge, som vanligtvis är den tredje eller fjärde nationen när det gäller antal turister till öarna, stängde helt, vilket statistiken påvisar klart.

Slutet av juli och augusti, som är den traditionella semestermånaden för spanjorerna, fungerade relativt bra. Beläggningen på de hotell som valt att öppna låg i de flesta fall på mellan 50 – 70%. Men den stora ansamlingen av vänner och familjer skulle visa sig ödesdigert. Under september och början av oktober steg antalet smittade kraftigt på öarna.

Ingen hade nog trott att vintersäsongen skulle beröras när de första fallen av coronaviruset anmäldes i februari månad. Men ack så fel vi hade. Vintersäsongen skulle visa sig bli en katastrof med i stort sett alla de traditionella marknaderna stängda.

Minskningen av antalet ankommande turister till Kanarieöarna var under året brutal. Under året ankom nästan 4 miljoner färre britter. Tyskarna minskade med 1,8 miljoner.

Och för oss nordbor så minskade Sverige med 309.000 personer, Norge med 300.000, Danmark med 225.000 och Finland med 162.000. Det är nästan 1 miljon nordbor mindre…

Sett till Gran Canaria så minskade Norge med 68%, Sverige med 64%, Danmark 63% och Finland med 61%. Till Gran Canaria var det ingen nationalitet som minskade med mindre än 60%!

Vid vår sammanställning för helåret 2019, det vill säga i fjjol, var vår överskrift till statistiktabellerna 13.261.486 internationella turister… I år får den bli 9.381.635 internationella turister mindre…

Vaccinering och ekonomisk återhämtning kan komma att dröja en stund. Men jag tror alla är överens om att 2021 kommer att bli betydligt bättre än 2020. Och även om det dröjer ytterligare en stund innan vi är tillbaka på gamla siffror, så kan vi glädjas åt ljuset i tunneln!

Klicka för att se statistik tabellen!

Statistik tabell

Sett till Gran Canaria så minskade Norge med 68%, Sverige med 64%, Danmark 63% och Finland med 61%. Till Gran Canaria var det ingen nationalitet som minskade med mindre än 60%!

Vid vår sammanställning för helåret 2019, det vill säga i fjjol, var vår överskrift till statistiktabellerna 13.261.486 internationella turister… I år får den bli 9.381.635 internationella turister mindre…

Vaccinering och ekonomisk återhämtning kan komma att dröja en stund. Men jag tror alla är överens om att 2021 kommer att bli betydligt bättre än 2020. Och även om det dröjer ytterligare en stund innan vi är tillbaka på gamla siffror, så kan vi glädjas åt ljuset i tunneln!