HVEM VAR skuespilleren & radiomannen Ingemar Pallin?

Den velkjente stemmen får plutselig et korrekt, elegant og sjarmerende ytre idet Ingemar Pallin trer inn gjennom døren. Det første som slår meg når han begynner å prate, er en genuin sympati for hans nye og alltid trofaste lyttere som ikke får anledning til å se ham i egen person.

Han gjenspeiler en korrekt forpakning fra en svunnen generasjon. En moderne dandy til utseende, men full av selvironi, yrkesstolthet, perfeksjonisme, utholdenhet, sjarm og ikke minst vett og etikett.

På ganske få minutter lar jeg meg sjarmere av denne levende legende som med sin profesjonelle erfaring og karismatiske utstråling, i en virvelvind av navn og årstall, kan fortelle meg om sine interessante opplevelser som svensk på en nyoppdaget turistøy, erfaring som reklame- og radiomann og fortid som skuespiller. Han gjør det dessuten med en innlevelse og gestikulasjon som får tiden til å stoppe opp og tårene til å trille.

Et sterkt inntrykk……en mektig mann, – et helt liv!

Av Bente Storsveen Åkervall
Mail: [email protected]

Slik lød min beskrivelse av radiomannen Xavier Ingemar Pallin, da jeg hadde gleden av å intervjue ham i 1999. Tre år senere, den 5 mai 2003 døde han i Playa del Ingles etter en tids sykdom, 79 år gammel.

I nesten 40 år drev han den kanariske turistradioen. Gjennom Pallin fikk man de daglige nyhetene fra Sverige, sammen med nyttig informasjon om ulike evenement rundt om på øyene. Han spilte også ønskemusikk og lot lytterne få ringe inn og stille spørsmål. Under en periode på 90-tallet sendte han også TV programmet “Kanarienytt”.

Ingemar Pallin var født 1923 i Bromma utenfor Stockholm. I 7 år var han elev ved Dramaskolen, der han begynte allerede i 1942. Bare 26 år gammel spilte han Hamlet i Hamlet ved Norrköpings stadsteater, og gjorde med det sitt gjennombrudd som skuespiller. 

Han ble senere engasjert ved Dramaten og Riksteatern, og var innom Hamlet Scenen i Kronborg i Helsingör og Vasateatern i Stockholm sammen med en ikke ukjente nordmannen, Per Aabel som gjestespil  rollen som Valentin i den franske komedien Äventyret.

I 1960 flyttet Ingemar Pallin til Gran Canaria. Han fikk fast ansettelse ved SAS internasjonale reklameavdeling parallelt med Radio Sweden utenlands program: “Calling all tourists!” som var virksom fra 1963-1969. Deretter startet Ingemar Pallin den kjente “Turistradion” i eget regi.

Som den sjarmerende mann har var, ble det selvsagt en del mer eller mindre vellykkede kvinnehistorier underveis i livet. 

En av dem førte til at Pallin i 1961 stod ved et veiskille. Han fikk omsorgen for sin den gang 7 år gamle sønn, og måtte forsøke å skape en stabil tilværelse. Svaret ble Harding Reisebyrå, drevet av Kaptein Bertil Harding som var pioner hva svensk turisme anbelanger på Canteras stranden i Las Palmas. I oktober 1961 installerte Ingemar Pallin seg som plass-sjef i Las Palmas med en liten guttunge som ble innviet i et spansk skolesystem av det gamle slaget. Etter en tid ble han satt i direktørstolen hos et spansk reisebyrå som i sin tur gav han en verdifull kontakt i Lisboa, Portugal. Det ene tok det andre. På en av sine reiser dit, ble ideen om å ta opp tråden som radiomann født, ikke minst for å dekke et behov for et skandinavisk medium som overhodet ikke eksisterte på den tiden, selv om charterturismen var et faktum. 

Turen gikk til Sr. José Antonio Gutiérrez Peña, som den gang var direktør for den spanske kanalen ”Radio Atlantico” på Calle Buenos Aires i Las Palmas, og som var underlagt den spanske fagforeningens radio. Det ble forhandlet om å få til 15 minutters  sendetid på morgenen, til den nette pris av 5 000 pesetas, som var en stiv pris den gangen, og som nødvendigvis måtte dekkes av sponsor- og reklame inntekter.

Etter en telefonkontakt stilte ”Nyman & Schultz” opp, det svenske reisebyrået som den gang var moderselskapet til bl.a. Vingresoer og Europareiser i Sverige. ”Radio Pallin”, slik vi etter hvert fikk lære å kjenne ham, var den 1. September 1963 et faktum!

Det ble til å begynne med 10 minutter svenske nyheter, deretter 5 minutter på engelsk, som for øvrig er et av de mange språk Pallin behersket perfekt. Sendetiden som foregikk på mellombølgen økte i takt med behovet, og ikke lenge etter kunne man høre hans radiostemme en hel time hver morgen og kveld.

Ikke nok med at sendetiden økte, men etter hvert økte også hans internasjonale renomme, i og med at sendingene skjedde så vel på svensk og norsk, som engelsk og tysk. Mellombølgen gjorde at programmene kunne høres på alle Kanariøyene, selv helt til den portugisiske øya Madeira. I Radio Atlanticos historie står det skrevet at Ingemar Pallin hadde stor suksess med sin Canary Tourist Radio, til den grad at de mottok et brev fra selveste Kong Gustav VI Adolf som takket for sendingen som han mente beæret Sveriges navn i utlandet.

Ingemar Pallin stod for hele logistikken selv; anskaffelse av informasjon, redigering, annonsesalg og presentasjon. Responsen fra hans lyttere var alltid mektig, og ikke minst var hans tyske lyttere svært trofaste. Populariteten gjorde han til en lokal kjendis, noe han ikke lot gå upåaktet hen. Ingemar Pallin strålte i sin tilværelse som den internasjonale radiomannen, og hadde sendinger i nesten 40 år fra Gran Canaria.

Konkurransen fra andre media, globalisering og store turiststrømmer som åpnet opp for andre kontakter og kommunikasjoner gjorde at Ingemar Pallin etter flere år tok bort sine tyske sendinger. Til publikums store fortvilelse. Alderen tok etter hvert ut sin rett, og Pallin kuttet også ut sine engelske sendinger. Ingemar Pallin behøvde rett og slett mer fritid. Men de norske og svenske sendingene holdt han i gang nesten helt fram til sin død i 2003.

Ikke bare hans lyttere har visst å sette pris på ham. I 1979 fikk han utmerkelsen La Medalla y Placa al Mérito Turístico, som er den maksimale spanske, sivile dekorasjonen som tildeles innen turisme. Utmerkelsen ble gitt av det spanske industri-, energi- og turist ministeriet. Formålet med medaljen er å belønne folk, med spansk eller utenlandsk statsborgerskap, som har utøvd relevante tjenester til fordel for spansk turisme. Senere i 1988 finn Ingemar Pallin utmerkelsen Importante del Turismo (viktig for turismen) gitt av den kanariske regjeringen. I turistkommunen San Bartolome de Tirajana (bl.a. Playa del Ingles og Maspalomas) fikk han også overrakt diplom og utmerkelsen Hijo adoptivo de municipio (æresmedborger i kommunen) av ordfører Josè Juan Santana Quintana.

I en ubetydelig alder av 76 år, som på ingen måte var forenlig med hans utseende og vitalitet, mente han fortsatt å ha et budskap til sine lyttere som ikke kunne rettferdiggjøres av moderne teknologi. Han var rett og slett en institusjon som krevde å bli tatt på alvor. Og slik var det. Fram til siste sending hadde han sin trofaste lytterskare som elsket hans alltid korrekte presentasjoner med nostalgiske assosiasjoner til en svunnen tid, pakket inn i dagens krav til ultra-aktuelle nyhetsbilder og oppdateringer. Sammen med et “alltid like aktuelt” musikk innhold, småkommentarer og tips var Radio Pallin en viktig del av manges liv.

I et ubevisst øyeblikk skled vi unna radiomannen og skuespilleren Ingemar Pallin og beveget oss inn den private sfære. Det føltes som å bli lukket inne i et rom som sjelden ble besøkt. Pallin fortalte da om sin medhjelper Theresa, som med sin BBC-aksent var et viktig instrument i radiosendingene.

Men hun hadde kommet for å bli i hans liv. Han beskrev sin livskamerat og yogainstruktør med kjærlighet i stemmen, mens han sjonglerte innom sine mange ekteskap med distanse i blikket. Til slutt fikk tårene utløp når han fortalte om tapet av sin eneste sønn Christian som valgte å avslutte sitt liv. Kanskje skulle han vært mer til stede, ikke bare som en stemme på radioen, men også som far og omsorgsperson?

Det er likevel respekt jeg sitter igjen med etter å ha spilt på et stort følelsesregister under vårt møte. Respekten for en mann som torde å leve sitt liv fult ut, og la veien bli til mens han gikk den. Respekten for at livet sjelden blir slik man planlegger det, at ikke alle valg var kloke valg, og det motet som kreves for å stå oppreist når regnskapet kommer. Også respekten for hans profesjonalitet og selvlærthet. 

Et sterkt inntrykk……en mektig mann, – et helt liv!