10 stycken 737-800 mindre – om dagen!

Då har de officiella siffrorna för turiståret 2019 presenterats av de kanariska myndigheterna. Som vi sedan tidigare redovisat, så går turismen tillbaka för andra året i rad. Detta gäller den internationella turismen, då den inhemska presenteras helt separat och alltså inte är med i dessa siffror.

Sedan i fjol (2018) så har de kanariska öarna förlorat nästan 700.000 turister. En nedgång på 5%.  Per dag är det en nedgång på 1.914 personer – alltså cirka 10 stycken Boeing 737-800 om dagen! 

Dessutom redovisade 2018 en nedgång från rekordåret 2017 med ytterligare 454.881 personer. Det vill säga en nedgång på 1.153.492 personer sedan det noterade toppresultatet.

Som en tröst i nöden konstateras att den inhemska turismen samtidigt visar en klar ökning under samma period.

Den tyska marknaden står för den större delen av förlusten. Denna, öarnas näst största marknad, tappade 460.000 personer under 2019. Det vill säga ungefär lika mycket som hela den svenska eller norska turismen till öarna!

Även den brittiska marknaden minskade med drygt 78.000 personer, vilket kan tyckas vara anmärkningsvärt lite efter den mycket omskrivna konkursen för Thomas Cook. Samtidigt menade de flesta att denna konkurs framför allt skulle slå mot Tenerife, där britterna har sitt huvudfäste, men facit visar annorlunda. På Tenerife ökade faktiskt den brittiska turismen med drygt 50.000 resenärer.

Fuerteventura är den ön som, procentuellt, tappat mest.

Därefter Gran Canaria. Tenerife klarade sig bäst, även om siffrorna  var negativa där också.

Sverige tappar drygt 10%, medan Danmark och Finland tappar mellan 4-4,5%. Norge hävdar sig bäst med ett tapp på bara 2%. Polen är en annan marknad som tappar kraftigt.

Bäst går det för Portugal, Irland, Österrike, Ryssland och Frankrike. 

Men när de två huvudmarknaderna –  Storbritannien och Tysklland – står för 77% av nedgången är det inte mycket de andra marknaderna kan göra….

Men på den nyligen genomförda turistmässan i Madrid var tongångarna förvånansvärt positiva. Denna jättemässa genomfördes den 22 – 26 januari, där de tre första dagarna endast är för branschfolk och lördag och söndag för allmänheten. 

Årets uppslutning har ännu inte presenterats, men för att få en uppfattning om mässans storlek kan vi nämna fjolårets tal där 10.487 utställande företag fanns registrerade. Dessa kom från  165 länder eller regioner. Totalt besöktes mässan av 142.642 branschfolk och 110.848 från allmänheten. Mässan bevakades av 8.000 journalister från 68 länder….

Generellt meddelade deltagande myndigheter från Kanarieöarna att en förbättring kan skymtas för kommande år. Bland annat hävdar brittiska arrangörer att de kommer att växa kraftigt. Lite mer försiktigt, om än positiva tongångar, rapporterades från Tyskland. Enligt pressen har en hel del nya flygavtal slutits, vilket skall säkra tillgängligheten. Samtidigt söker man intensivt efter alternativa marknader.

Vi har just börjat ännu ett spännande turistår på Kanarieöarna!

P.S. Observera att siffrorna i artikeln gäller Kanarieöarna i sin helhet.