Eric Sventenius

Svensken som samlet all botanisk rikdom på Gran Canaria i en og samme hage, døde selv i en tragisk ulykke utenfor inngangsporten

Av Bente Storsveen Åkervall
Mail: [email protected]

Eric Sventenius

Den svenske botanikeren Eric Ragnor Svensson (som forandret sitt etternavn til Sventenius) var mannen som unnfanget ideen om å skape en botanisk hage på Gran Canaria. Han ville samle all botanisk rikdom fra alle øyene i en hage, men på en slik måte at plantene ville finne det like behagelig og naturlig som på deres opprinnelige opphavssted. 

I 1952 fikk Sventenius muligheten til å velge den nåværende beliggenheten i samarbeid med teknikere fra Cabildo (øyrådet) på Gran Canaria. Han påtok seg jobben med stor entusiasme, og gikk straks i gang med å samle inn materiale til den botaniske hagen med å reise rundt på samtlige øyer.

Det måtte også løses en del problemer i forhold til strukturproblemer og landskaps utfordringer. Prosjektet hadde et framtidsperspektiv på 40 år, for da først ville alle vekstlighet nådd sin fulle utvikling. 

Eric Sventenius tok alltid sine avgjørelser etter nøye gjennomgang, være seg bygningers beliggenhet, turstie eller vannanlegg. 

En fantastisk utsikt fra den botaniske hagen og nedover Guiniguada dalen.

Han lette etter ulike nyanser og fargetoner i skifer og kantsteiner, og undersøkte derfor alle steinbrudd fra Tamadaba til sør på Gran Canaria. Han var rett og slett så detaljert og grundig i sitt arbeide at det kunne føre til motløshet og frustrasjon. Spesielt i perioder med depresjoner fikk han oppmuntrende hjelp fra samarbeidspartnere som Fernando Navarro, Mr. Juan Nogales eller Mr. Jaime O´Shananhan. Med besluttsomhet og kollektiv intelligens klarte de å overvinne alle problemer til slutt.

Den gradvise berikelsen av de levende samlingene med flora, skjedde parallelt med oppbyggingen av selve hagen. Selv påpekte Eric Sventenius at en botanisk hage aldri kan anses som fullstendig ferdig. 

Basert på dette utsagnet, anmodet  Mr. Matías Vega (presidenten i Cabildo) den svenske botanikeren om ikke å innvie den botaniske hagen, men ganske enkelt åpne den for publikum i 1959.

Hagen fikk navnet ”Viera y Clavijo” til ære for en kanarisk naturforsker på 1700-tallet, som var en av lærlingene til botanikeren Cavanilles og pioner for naturvitenskapen på Kanariøyene.  Ganske snart ble den botaniske hagen øyas stolthet!

Noen få år etter at den botaniske hagen ble åpnet for publikum, skjedde det en offisiell åpning der Eric Sventenius stolt kunne vise makthavere, celebriteter og politikere rundt.
Karta över trädgården

Den fatale ulykken

Den 23 juni 1973, skjedde det en fatal dødsulykke utenfor porten til den botaniske hagen. Mannen som hadde ideen til parken, og som energisk hadde jobbet i mange år for å kreere den, ble drept i en trafikkulykke rett framfor inngangspartiet. Det ble umiddelbart bestemt at Eric Sventenius skulle få en grav inne i selve hagen, skjermet av laurbær. Hvert år sørger de ansatte ved parken å markere hans bortgang med takknemlighet og en enkel seremoni. 

I løpet av den botaniske hagens første fase, orienterte Sventenius sitt vitenskapelige arbeid også mot å utforske avsidesliggende steder på øyene. Han katalogiserte ulike arter og deres omgivelser, han tok viktige notater, studerte ukjent flora,  og begynte sågar å utvikle et herbarium. Med denne diversifiserte strategien etablerte han grunnlaget for fremtidige studier av kanarisk flora. Etter den første fasen begynte han å utvikle og promotere et mer moderne vitenskapelig studie og palynologisk forskning sammen med studenter i naturvitenskap, og la med dette et viktig grunnlag for framtidige generasjoner.

Botaniska trädgården