Kategori: Skola

SKOLSTART…

På Kanarieöarna är det skolstart idag, torsdag. Detta gäller samtliga skolor undantaget universiteten. Totalt är det nästan 250.000 barn och ungdomar som sätter sig bakom skolbänken igen. Det är tredje skolåret som…

Läs mer

MER STREJK…

Denna gången handlar det om skolbussarna. I morgon, torsdag, är det dags att starta höstterminen. På Kanarieöarna finns det ungefär 500 olika skolor uppdelade på låg, mellan och högstadiet…

Läs mer

Höstterminen börjar…

För de flesta barnen och ungdomarna på Gran Canaria är det dags att återvända till skolan. Den generella startdagen för höstterminen är satt till torsdagen den 9 september, dagen efter firandet av öns skyddshelgon, som är allmän helgdag på Gran Canaria….

Läs mer

LITEN SPRIDNING…

Inför skolstarten i september fördes kraftiga diskussioner om huruvida normal skolgång, i salar och med fysiskt närvarande lärare var att rekommendera. Det framfördes stor kritik mot prepareringen av skolstarten och det kommande året, och många uppgavs till och med överväga att inte sända sina barn till skolan.

Läs mer

SKOLSTARTEN SENARELAGD…

De kanariska skolorna skulle egentligen börja vårterminen fredagen den 8 januari. Detta gällande alla allmänna skolor utom universiteten. Dock har myndigheterna nu tagit ett beslut om att senarelägga starten till måndagen den 11 januari.

Läs mer

SKOLORNA KLARAR SIG BRA…

För ungefär två månader sedan var det skolstart för höstterminen på skolorna på Kanarieöarna. Diskussionerna var ivriga och högljudda och omfattade såväl kritiker som förespråkare för en ”normal” skolstart under ”onormala” förhållanden. Skolorna fick också mycket kritik…

Läs mer

UTBILDNING SAKNAS…

Arbetslösheten bland ungdomar är väldigt hög på Kanarieöarna. Efter den senaste undersökningen visar det sig att hela 62% av ungdomarna under 25 år är arbetslösa. Och ännu värre blir siffran om man bara räknar de som är under 20 år. Då är 87% arbetslösa. Alla parter är ..

Läs mer

TESTER FÖR ATT HÅLLA SMITTORISKEN NERE…

De kanariska myndigheterna har tagit beslutet att testa alla kanariska studenter som studerar utanför öarna. Kontrollen görs på de som har för avsikt att resa hem till öarna över jul och nyår. Man bedömer risken som relativt stor för att smittan skall få ny fart när alla dessa personer…

Läs mer

FLERA PERSONLIGA UNDERVISNINGSTIMMAR…

Universitetet i Las Palmas har informerat om att antalet lektioner med lärare och elever samlade kommer att ökas från och med november månad. När starten för läroåret gick för ungefär en månad sedan var hälften av eleverna hemma och studerade online. Nu förekommer ”normala” undervisningar..

Läs mer

EN MÅNAD SEDAN SKOLSTART…

Det har gått ungefär en månad sedan skolorna startade för höstterminen på öarna. Inför starten gick diskussionerna vilt om huruvida det var riktigt att öppna skolorna med tanke på Coronaviruset. Nu kan man konstatera att under denna tid har totalt 79 klasser varit stängda på grund av att man funnit lärare eller elever som testat..

Läs mer

LITEN SMITTA…

Skolsystemet på Kanarieöarna verkar klara sig bra mot Coronasmittan. Av drygt 1.000 skolor på öarna har 128 stycken registrerat smitta. Totalt jobbar det cirka 30.000 lärare på skolorna runt om på öarna. Bland dessa har 31 testat positivt för Coronasmittan. När det gäller eleverna så har 138 barn och ungdomar testat positivt.

Läs mer

RELATIVT NORMALT EFTER TVÅ VECKOR…

Vi talar om skolorna på öarna. De minsta har varit igång i 2-3 veckor. De lite äldre i två veckor och nu senast har universiteten satt igång. Då hade alla skolorna på öarna varit stängda i sex månader. För eleverna har de första dagarnas osäkerhet och rädsla bytts ut i något ”normalt” i det onormala. Man kan säga att man…

Läs mer
Läser in

Group 15

Group 3