maj 5, 2024

Mogans ordfører fritar seg alt ansvar

Kommunen i Mogán bekrefter at de har mottatt en forespørsel om å undersøke tilstanden til et trettitalls husokkupanter på en finca i Arguineguín. De har blitt pålagt å undersøke om det er sosialt sårbare og utsatte mennesker, men komunen presiserer at det ikke er snakk om mennesker som bor i dårlige kår, men at de har laget svært primitive innhegninger til sine jakthunder.

”De som har blitt identifisert som okkupanter på eiendommen i den delen av fincaen som tilhører Mogán, er ikke husokkupanter, men passer jakthunder og andre dyr, sier ordfører Onalia Bueno, som ikke legger skjul på sin overraskelse da hun fikk vite om antallet personer som ble anmeldt sist lørdag.

Området der okkupantene er anmeldt, tilhører grevefamilien -Del Castillo (tomatgreven), og ligger på toppen av Loma de Pino Seco, som skiller byen Arguineguin fra dalgangen. Nå mener kommunen at ingen er bosatt der, men at området brukes til dyrehold. 

Derimot gjør Mogán kommune det klart at den nye ”brakkebyen” som er bygget i nærheten av El Pajar ikke ligger på kommunens territorium, men i kommunen San Bartolomé de Tirajana, på den andre siden av Arguineguín-dalgangen.

Onalia Bueno

Kommunen vedkjenner seg bare én person som er i en såbar situasjon, og som bor under dårlige forhold innenfor Mogáns territorielle grenser. Han er kjent som ”polakken” og har bygget en sirkelformet hytte avgrenset med palmeblader som også fungerer som base for plassering av flagg, synlig fra GC-1. 

Ordføreren Onalia Bueno, advarer dessuten om at den strengt tatt ligger på dalgangen grunn og derfor er underlagt Consejo Insular de Aguas (CIA), et organ som er underlagt Cabildo (øyrådet).

Byplanavdelingen i Mogán opplyser at de allerede har varslet CIA om denne personens tilstedeværelse ,og risikoen han løper ved å oppholde seg på et sted som sannsynligvis vil bli påvirket av vannavrenning.

Kilder på eiendommen sier at de vet at denne personen, som på folkemunne kalles ”polakken”, nylig har tatt inn et par andre innbyggere i hytta si, og at det nylig har bodd en familie i innhegningene og de gamle barakkene i Loma de Pino Seco.

Eierne av de to eiendommene, den i Mogán og den i San Bartolome, som er okkupert, forklarer at de har funnet det nødvendig å gå til utkastelsessak på grunn av den utryggheten det medfører. Når de igjen får tømt eiendommene, vil de sperre avhele området på de to tomtene, og ikke bare den som er tettest befolket, den som ligger nærmest havet.

Før de kan gå til søksmål, er de i henhold til den nye boliglovgivningen forpliktet til å innhente et kommunalt sertifikat om mulig sosial sårbarhet hos de berørte. De fleste av dem befinner seg i kommunen San Bartolomé de Tirajana. Bosetningen består av mellom 130 og 150 tomter, men eierne har bare klart å identifisere 44, skriver lokalavisen
Canarias7.