apr 14, 2024

San Bartolomé de Tirajana kan bli erklært som et ”stresset område” på grunn av leieprisene

Dette tiltaket er inkludert i den nye boligloven og er ment å ”avhjelpe” de kommunene der leieprisene er høyere enn de burde være, i henhold til de nasjonale myndighetenes kriterier basert på informasjon fra det statlige skatteetaten.

Med ”belastede områder” menes  kommuner der mer enn 30 % av inntekten må brukes på husleie. For å finne ut mer om dette har den spanske regjeringen lagt ut en webapplikasjon der du kan se i hvilke områder husleien i gjennomsnitt utgjør mer enn 30 % av månedsinntekten.

Hvis vi tar utgangspunkt i den tverrprofesjonelle minstelønnen fordelt på 12 utbetalinger (1325 euro), ser vi at de fleste områdene i kommunen ligger over 40 %, med unntak av El Veril og deler av San Agustín, der den ligger på 37 %.

Hvis vi går ned til SMI fordelt på 14 utbetalinger (1 125 euro), er situasjonen mye mer kritisk. I så fall vil vi måtte bruke mer enn 40 % av lønnen vår på husleie i San Bartolomé de Tirajana, uansett område, og vi vil til og med måtte bruke 55 % av månedsinntekten vår i El Tablero eller Playa del Inglés.

Den ”positive” delen finner vi i El Castillo del Romeral og den øvre delen av kommunen, der andelen i begge tilfeller ”bare” er henholdsvis 28% og 33%. Selv om det også er sant at dette området (det største i kommunen som webapplikasjonen har analysert) bare omfatter 16 utleieboliger.

Foreløpig ser det ikke ut til at Kanariøyenes regjering er særlig interessert i å be staten om dette tiltaket. Særlig med tanke på at de for bare noen få dager siden vedtok en egen boliglov med et tjuetalls tiltak som også omfatter tiltak for å lette tilgangen til utleieboliger for Kanariøyenes  befolkning.

Lägenheter i Playa del Ingles