apr 11, 2024

Befolkningen reagerar…

Efter ungefär 60 år av turism på Kanarieöarna kan lite grann av en uppsummering göras. Turismen har givetvis kraftigt bidragit till den ekonomiska utvecklingen av öarna. Öar, som tidigare var fattiga, har, tack vare turismen, blivit rika och välutvecklade.

Men turismen har också en baksida. Den ständiga utbyggnaden av hotell och lägenhetskomplex har gjort att många miljöorganisationer lagt in sina protester mot fortsatt utbyggnad.  Klimatet på öarna har också gjort det mycket attraktivt för andra europeer att investera i egna lägenheter och hus för att komma bort från nordeuropas kyla och mörker. Detta innebär att det blir allt svårare för den inhemska befolkningen att hitta boende. Och framför allt boende till en vettig peng!

Den 20 april är det kallat till demonstrationer på samtliga öar. Det handlar om att kräva en förändring av dagens typ av turism och utbyggnad, samt att skapa målsättningar för att garantera kanariernas livskvalitet.
Maspalomasahora.com

Pensionärer