feb 8, 2024

IWS Skywalker ligger til havn i Las Palmas

Den norsk registrerte båten IWS Skywalker ligger til havn i Las Palmas. Båten kommer på en leveringstur fra Kina, altså norsk design laget i Kina. IWS Skywalker er designet for installasjon og vedlikehold av havvind turbiner, derav synlig utplasserbar rampe og tårn for dette endemål. Eieren er IWS Integrated Wind Solutions. Den har ankommet Las Palmas etter å ha blitt omdirigert gjennom Sør-Afrika på grunn av Houthi-konflikten i Adenbukten.

Bergen filharmoniske
Bergen filharmoniske