nov 2, 2023

Heterofile par uten barn med to lønninger, øker på Kanariøyene

Den utrolig høye prisen på leie av bosted, de høye matprisene, inflasjon og økte bensinpriser har tvunget kanariske par til å utsette eller forkaste ideen om å utvide slekstreet. Slike parforhold blir kalt DINKS (double income no kids) i Spania selv om forkortelsen kommer fra engelsk. 

Og antall Dinks har skutt i været de seneste fem årene. Fra 2017 til 2022 økte denne typen mini-familie med 9,8% på Kanariøyene, i følge rapporten utarbeidet av Habits, big data og utviklet av AIS Group som ble publisert i slutten av september i år. Studien inneholder nesten 2000 økonomiske og sosiodemografiske indikatorer som gir et statistisk portrett av øygruppen. 

Dink- fenomenet som altså betyr “dual income and no kids” utgjorde 3,8% av familiestanden i 2017. Av totalt 851 000 etablerte parforhold på Kanariøyene i 2017, utgjorde 31 928 av dem såkalte Dink-forhold.

Klocka ändra tid

I 2022 hadde slike forhold økt til 13,6%. Skal man stole på antagelser fra Statistisk Sentralbyrå vil Dink-forhold økte til 21,5% fra nå og fram til år 2037. Kanariøyene vil overstige èn million familier, men disse vil ha betraktelig færre medlemmer. Hvis gjennomsnittlig husholdningsstørrelse i dag er 2,57 personer, vil den i nær fremtid være 2,44. Noe som betyr at heterofile par uten forsørgende barn vil øke. 

Mange ser seg rett og slett ikke istand til å forsørge et barn. Offentlige skoler får lide under statusen til de mange privatskolene, som koster mye penger. I tillegg har kvinnen kun 16 ukers mammaledighet, og ingen rettigheter om hun ikke er fast ansatt. Barnehager og førskoler er dyrt, om man ikke har et familiemedlem som kan stille opp. Og ikke minst mangel på bosteder med mer enn et soverom, som ikke har en utleiepris som kun turister kan betale.