Aena, den spanske statens fagorgan innen sivil luftfart har opponert seg kraftig mot den varslede økningen av flyplasskattene på 4,1% per 1. mars 2024. Med seg på laget har de fått politikere, næringslivsrepresentanter, Øyrådet (Cabildo) på Tenerife samt turistdepartementet i den kanariske regjeringen. Man frykter at denne skatteøkningen vil svekke konkurranseevnen og skade turistnæringen på Kanariøyene.

Ministeren for turisme og sysselsetting på Kanariøyene, Jéssica de León, påpeker at ”enhver skatt som øker kostnadene og reduserer konkurranseevnen vår,  bekymrer oss og er ikke gode nyheter fordi det vil gjøre turistproduktet dyrere, siden det vil øke prisene på flybilletter til en forbruker som er stadig mer følsom for den endelige prisen på turene deres», forklarte hun.

Jessica de León Verdugo

Faktisk er flyplassavgifter et av de konseptene som er inkludert i flybilletten, og en del av det betales direkte av passasjerene. Overfor et selskap der staten er majoritetseier og som har registrert rekordfortjeneste i år, ber øygruppen om at dette tiltaket vurderes på nytt, eller på annen måte unntas Kanariøyene, på grunn av den geografiske beliggenheten, der avhengigheten av lufttransport er total.

Flyg kö