«Safe Zephyrus» er et av verdens mest avanserte og allsidige overnattingsfartøy

Nå ligger Zephyrus i havnen i Las Palmas (Puerto de La Luz) for vedlikehold og reparasjoner.

Trygg Zephyrus

Safe Zephyrus er en svært avansert og effektiv DP3 halvt nedsenkbar ASV. Med sengeplasser for 450 personer, i enmannslugarer, er fartøyet designet for verdensomspennende operasjoner i de tøffeste offshoremiljøene.

Safe Zephyrus, søsterskipet til Safe Boreas, ble bygget ved Jurong Shipyard, Singapore, til GVA 3000E-designet og er utstyrt med et DP3-system og 12-punkts fortøyningsarrangement som gir maksimal kostnadseffektivitet og fleksibilitet.

Fartøyet ble levert i 2016 og ble bygget for å overholde strenge norske og britiske forskrifter. Boligblokken har to glassatrier som gir naturlig lys til de sentrale hyttene, messerommet og rekreasjonsområdene.

Med et stort åpent dekksareal på mer enn 1000 m² og to 50 tonns kraner gir Safe Zephyrus utmerket vedlikehold og konstruksjonsstøtte.

Den 19. juli 2016 ble Safe Zephyrus tildelt Samsvarserklæring (SUT) fra Petroleumstilsynet (Ptil). Dette gjorde at fartøyet kunne utføre sin første kontrakt på norsk kontinentalsokkel (NCS), og støtte Aker BP (Det Norske) under fullførings- og oppstartsfasen av Ivar Aasen-utbyggingen.