Trots de oerhört positiva siffrorna som bostadsförsäljningen redovisade fram till augusti, så syns det tydliga tecken på en avmattning i nuläget.

Däremot är marknaden för köp av bostäder mycket uppdelad idag, till skillnad från tidigare. I en artikel i Canarias7 framgår det att hela 50% av de köpen som gjordes under första kvartalet iår, gjores av icke-spanjorer.

Detta framgår även när man tittar på antalet bostadslån som gjorts under årets första åtta månader. Bara 54% av registrerade köp finansierades genom bostadslån hos spanska banker. Detta tyder på att den starka utländska marknaden håller i sig.

Genom de högre räntorna har banklånen stigit så pass mycket att de i många fall anses vara ”oansvariga” enligt Banco de España, vilket gör att bankerna inte accepterar dessa förutsättningar för att ge lån.

Insatta personer hävdar emellertid att det inte handlar om någon bostadskris för kanarier och spanjorer, utan snarare en justering av marknaden.
(Canarias7)

Klocka ändra tid