Siffrorna för bostadsförsäljningen under augusti månad har precis presenterats och det är siffror som häpnar. För Kanarieöarnas del ökade försälningen med 53% jämfört med samma månad ett år tidigare.

Totalt bytte 2.693 bostäder ägare under augusti månad på öarna. Det är den tredje högsta siffran i modern tid. År 2008 under boomen, noterades 3.177 försäljningar och i januari 2020, totalt 2.980 affärer.

Det är framför allt begagnade bostäder som säljs. Av totalen utgjorde dessa 2.190 fall. Nya bostäder som såldes uppgick till 503 stycken medan resten bestod av någon form av socialt stöttade lägenhetsförsäljningar.

För Spanien som helhet ökade försäljningen med 14,9% jämfört med året före. Totalt bytte 57.327 bostäder ägare.

Ökningen på årsbasis i Spanien ligger nu på 20%.

Under augusti var det bara i Madrid, Navarra och La Rioja som försäljningen minskade.(Canarias7)

Klocka ändra tid