De speciella permitteringsregler som företagen haft i Spanien sedan pandemins utbrott, skulle egentligen ha avslutats nu den sista februari. Detta då återhämtningen till viss del givit utslag och dessutom att en ny arbetsrättslig lag tar hand om denna typ av permitteringsmöjigheter på ett nytt sätt.

Men många av de spanska regionerna, bland annat Kanarieöarna, menade att de gamla reglerna borde fortsätta ytterligare tre månader, fram till slutet av maj, eftersom företagen fortfarande lider under konsekvenserna av pandemin. Per idag använder sig nästan 4.000 kanariska företag av dessa regler.

Den spanska regeringen hörsammade under gårdagen dessa krav till viss del, och beslutade att de gamla ”ERTE” reglerna förlängs, men bara med en månad.

Därmed har de spanska företagen ytterligare en månad på sig att anpassa sig till de nya reglerna som kommer att gälla.
(Canarias7)

Yolanda arbetsminister