Sedan starten på den upptrappade vulkaniska aktiviteten på La Palma för ungefär en vecka sedan har man noterat 5.391 skalv, varav man har lokaliserat 1.102 stycken.

Myndigheterna håller kvar vid gul varning, det vill säga en nivå där man följer utvecklingen noga, kommunicerar med befolkningen och ber dem hålla sig ajour med nyheterna.

Samtidigt bortser man inte från att varningsnivån kan komma att höjas inom kort.

Krater Cumbre Vieja

Sedan klockan 04.00 igår, lördag, har den vulkaniska aktiviteten ökat igen. Aktiviteten föregår nu på 6-8 kilometers djup, men också uppe på marknivå, det vill säga från 0-2 kilometer.

Ett skalv på 3,2 grader på Richter skalan uppmättes med fokus vid markytan, eller 0 kilometers djup. Tidigt i morse uppmättes det starkaste skalvet så här långt de nådde 4 på richter.

Vulkanmyndigheten säger att det är troligt att man kommer att få känna av starkare skalv som kommer att kännas och som kan komma att skada byggnader. Dessutom kan dessa skalv skapa ras från bergen/vulkanernas sidor.

Myndigheten säger också att det inte är otroligt att man kommer att märka andra förändringar i området, såsom temperaturförändring, lukt, färgen på vattnet eller på hur djuren uppträder.

Därför uppmanar man befolkningen att meddela minsta lilla iakttagelse till myndigheten så fort som möjligt. Ytterligare förstärkning av bevakningen har införts.

(Canarias7)

Man läse3r av seismisk aktivitet