Många besökare på Gran Canaria har säkert passat på att göra en utflykt till staden Agaete på öns nordvästra hörn. Därifrån har det sedan sett enkelt ut att ta den västra kustvägen ner till La Aldea. Och lika säkert är det att de flesta förundrats över denna krokiga och farliga väg – smal och med branta stup.

Sedan en relativt lång tid håller man på att råda bot på detta problem. En ny väg håller på att byggas och hela projektet skall stå klart år 2025. Då skall också restiden mellan Agaete och La Aldea ha minskat med ungefär 20 minuter.

Enligt uppgifter i tidningen Canarias7 går arbetena framåt med god fart. Det är dock ett besvärligt bygge, som så ofta på Gran Canaria. Tunnlar och broar är det enda sättet att bygga effektivt.

Detta projekt består bland annat av åtta tunnlar som tillsammans mäter 7.290 meter. Per idag har man klarat

Utsiktspunkt Gc200
Cyklist Gc 200

sig igenom ungefär hälften av alla dessa, vilket lovar gott inför framtiden.

Samtidigt öppnas den nya vägen vartefter delar blir klara och för den som reser i området idag, kan redan se tydliga resultat av projektet.
(Canarias7)

Om ni vill läsa mer om Aldea så följ denna link: Aldea de San Nicolás

Nedan följer en film där detaljer på den nya vägen visas: