I ytterligare ett försök att få fler människor att vaccinera sig har hälsomyndigheterna på Kanarieöarna i samarbete med turistbussarna – City Sightseeing – i Las Palmas , preparerat två av företagets ”dubbel deckare” för att kunna ta sig runt på Gran Canaria och Tenerife. På så sätt skall man försöka komma närmare befolkningen som också får det enklare att vaccinera sig.

Bussarna kommer att finnas en dag på varje indikerad plats, med möjlighet till förändringar beroende på huruvida intresse verkar finnas eller ej.

På dessa bussar kan alla personer, bosatta på Kanarieöarna, 12 år eller äldre och som inte fått något tidigare spruta, komma och få sitt vaccin.

Bussarna känns tydligt igen då de lackerats med en hel del information och slogans om vaccinering.

Personer som är intresserade att söka upp dessa ambulerande vaccinationscentraler bör ha med sig sitt spanska DNI- ID kort eller ett så kallat NIE kort för de som är inflyttade. Är man yngre än 16 år skall man komma till dessa bussar i sällskap med förälder. 
(Canarias7)

 Sightseeing buss till vaccinering