I måndags hade 79,28% av alla bosatta på Kanarieöarna i åldrarna från 12 år fått åtminstone en dos av vaccinet mot coronaviruset.

Men myndigheterna noterar att vaccineringen går långsammare nu än tidigare. Ungefär 20% av den grupp som erbjuds vaccin har ännu inte tagit någon dos av vaccinet. Dessa 20% av gruppen 12år och uppåt utgör ungefär 400.000 personer.

Amadores

I ett försök att få dem att bestämma sig för att påbörja vaccineringen sätter myndigheterna på Kanarieöarna igång att ringa upp alla de som hittills inte bestämt sig.

Enligt de första resultaten av rundringningen är det ett fåtal som svarar att de inte tänker vaccinera sig. Däremot är det en hel del som har valt att senarelägga vaccineringen för att inte riskera att få symtom och illamående av vaccinet under sin semester.

Samtidigt får ny de ansvariga en tydligare bild om vilka som tänker vaccinera sig och inte. Dessutom får man informationen om anledningen till dessa beslut. Och till sist tror man att det många gånger föreligger en brist på information till denna gruppen människor, vilket man kan lösa på detta sätt.

Man märker ett stort intresse att vaccinera sig från den yngsta gruppen, det vill säga de mellan 12 till 19 år. Däremot går det lite trögare med personer mellan 25 till 45 år.

Dessutom släpar gruppen 60-69 år efter. Här är det emellertid många gånger den andra dosen som saknas. Den första var för denna grupp AstraZeneca, men efter att detta vaccin dragits in så verkar många ha givit upp den andra dosen.
(Canarias7)

Amadores stranden