Redan under gårdagen, tisdag, började temperaturerna att stiga på många håll på det spanska fastlandet. En värmebölja som kommer från Afrika drar in över fastlandet och man varnar för temperaturer på mer än 45 grader de närmaste dagarna.

Samma värmebölja väntas nå Kanarieöarna till helgen, med påföljande höga temperaturer. För tillfället tror man inte att denna värmebölja drar med sig ”calima” (sand och dammpartikllar från Sahara), men det är ännu för tidigt att säga definitivt.

Under torsdagen kan vi räkna med lite höjda temperaturer. Samma sak under fredagen. Men det är inte förrän på lördagen som temperaturerna på de östligaste öarna kan komma upp i temperaturer i närheten av 40 grader.

Även nattemperaturerna kommer att vara höga. I vissa fall tror man att de kan hålla sig runt 30 grader.

Blandningen av moln och sol som vi haft de senaste dagarna beräknas fortsätta. Mer på de norra delarna av ön, men även i syd.

Vindarna blir vanligtvis svaga och kommer från nordost.
(Canarias7)

Kvinna skuggar sig