Under onsdagen injicerades 12.760 doser av vaccin på Kanarieöarna. Det var den högsta dagssiffran hittills sedan vaccineringen påbörjades i slutet av december i fjol.

I och med detta har i stort sett 314.000 doser givits på öarna. Framför allt är det vaccin från Pfizer som delats ut hittills. Från detta företaget har man delat ut drygt 227.000 doser. Från AstraZeneca har drygt 65.000 doser injicerats och från Moderna cirka 21.500 doser.

På öarna har nu 110.000 personer mottagit bägge sina doser av vaccin, vilket betyder att 8,11% av den aktuella befolkningen är fullvärdigt vaccinerade.

Vaccineringen fortsätter och inkluderar påskhelgen samt lördagar och söndagar för att kunna vaccinera maximalt antal personer.

Vid sidan av speciella yrkesgrupper så håller man för närvarande på att avsluta vaccineringen av personer över 80 år. Paralellt vaccinerar man personer i åldrarna 60 till 65 år då dessa nu får vaccin från AstraZeneca. Tidigare gavs detta vaccin bara till personer upp till 55 år, men nu ges det till och med 65 års ålder.

Gruppen med 80-åringar kallas till vaccinering genom telefonsamtal medan 60-65 åringarna mottager ett SMS med kallelse. Myndigheterna understryker vikten av att möta upp när man väl kallats för att inte skapa ytterligare förseningar.

Ett beslut är också taget om att personer med cancer, downsyndrom eller personer med transplanterade organ kommer att få förtur i vaccinationsprogrammet. De kommer nu att kallas till vaccinering samtidigt som man startar med gruppen 70-79år. Samtliga dessa kommer att vaccineras med Pfizers eller Modernas vaccin.
(Canarias7)

Vaccinering