Myndigheterna på Gran Canaria har ingått ett nytt avtal med det företag som sköter öns ”punto limpios”, det vill säga dess avfallsstationer.

Det nya avtalet som träder i kraft så fort det blivit godkänt av den kanariska regeringen och så fort som företaget hunnit anpassa sina stationer. I princip har man givit detta en tidsram på sex månader.

Det nya avtalet innebär att man till att börja med kommer att införa två mobila avfallsstationer på ön.

Dessutom utökar man öppettiderna på de redan befintliga stationerna. På måndagar kommer de att ha öppet 14.30 -20.00, tisdag-fredag 07.30 – 20.30 och lördagar och söndagar 08.00 – 20.00.

”Punto limpio” är avsedd för privatpersoner. När det gäller företag så förväntas de föra sitt avfall till de slutliga sopstationerna som finns, där det kan lämnas mot betalning.

Även när det gäller privatpersoner har det funnits en viktbegränsning på 150 kg från renoveringsarbeten i hemmet. Denna gräns höjs nu till 450kg.

Även när det gäller omhändertagandet av annat avfall så höjs nu gränserna, vilket ger privatpersonerna större möjlighet att bli av med sitt avfall på ett korrekt sätt.
(Canarias7)

Avfalls station