För att finna miljövänliga energialternativ har vindkraften haft en tämligen kraftig utbyggnad på Gran Canaria.

Framför allt i området från flygplatsen och söderut, kan mängder av vindkraftverk skådas.

Totalt finns det idag 44 vindkraft parker på Gran Canaria. Och utbyggnaden fortsätter. I skrivande stund väntar 78 nya projekt på myndigheternas godkännande.

Nu visar det sig emellertid att dessa vindkraftparker har ett förödande resultat på fågellivet. Framför allt de större vind propellrarna och de som är placerade i utkanten av respektive park, orsakar skador och dödsfall på olika typer av fåglar.

En undersökning tyder på att ett 80-tal fåglar omkommit när de flugit in i de stora propellrarna under de senaste två åren. Men antalet kan vara större än så.

Allt från falkar och örnar och ner till småfåglar drabbas av de nybyggda installationerna.

De cirka 80 döda fåglarna känner man till då ö-regeringens myndighet för miljö blivit tillkallade av ägare till vindkraftparkerna eller av enskilda personer som blivit vittne till dessa olyckor.
(Canarias7)

Död falk