Det är namnet på den flytande vindkraftpark som det spanska företaget Iberdrola har för avsikt att bygga strax utanför Gran Canarias sydöstra kust.

Det handlar i en första fas om 17 stycken vindkraftverk som skall monteras i hamnen i Las Palmas för att så bogseras ut till sin slutliga plats. Vindkraftverken kommer att monteras på en flytande struktur av stål. Projektet kommer att skapa 4.000 arbetstillfällen om man räknar in både det direkta och indirekta behovet.

När parken är igång kommer den att producera ungefär

Karta

35% av det behov av elektricitet som Gran Canaria hade under 2019. Varje kraftverk skall kunna producera 14 megawatt, varför den totala kapaciteten uppgår till 238MW.

Själva stommen på kraftverket kommer att resa sig 150 meter över havsytan, och mäter man höjden från propellern så kommer man upp i 262 meter. Vikten uppskattas till cirka 1.000 ton per styck.

Dessa kraftverk börjar producera el redan vid en vindstyrka på 3 meter per sekund. Men den ideella styrkan på vindarna är 14-25 m/s. När vinden övergår 30-35 m/s slås kraftverken automatiskt av för att förhindra skador på installationen.

San Borondon är det första av 11 projekt som finns. Samtliga är planerade att installeras i havet mellan Maspalomas och flygplatsen. När och om allt blir som det är tänkt kommer dessa kraftverk att producera 834MW.
(Canarias7)

Vindkraftverk