Sedan snart en vecka så är diskotek och andra nattliga lokaler stängda i Spanien. Detta berör ungefär 25.000 spanska företag och upp emot 300.000 anställda om man räknar direkt och indirekt drabbade.

Anledningen till stängningen kom efter en överenskommelse mellan centralregeringen i Madrid och de olika spanska regionerna, då man ansåg att dessa lokaler var en av anledningarna till den stora uppgången i Corona virusets spridning.

Men bara några dagar slog en domare i Madrid fast att detta krav på nedstängning strider mot lagen.

Detta gör, enligt ”Spain Nightlife” att företagen nu inte vet vad som gäller. Kan de öppna sina lokaler – som enligt domaren skulle vara helt ok – eller måste de fortsätta att respektera regeringens och regionernas beslut…

Föreningen har bett om ett möte med landets president för att han skall förklara vad som egentligen gäller.

Även presidenten för bar och restaurangorganisationen är tveksam till hur besluten tagits och menar att upp till 65.000 barer och restauranger kan komma att stängas i landet på grund av, vad han anser vara, regeringens sätt att behandla situationen.
(Canarias7)