Av Bente Storsveen Åkervall
[email protected]

Allerede i 1944 begynte Lions Club i Luleå å arrangere en årlig Santa Lucia begivenhet. Det var en vakker måte å samle inn penger til de trengende. Santa Lucia gledet utallige mennesker i en mørk førjuls tid, og brakte lys og håp i tilværelsen. Private selskaper og offentlige institusjoner fikk betale Lions Club for å bli beæret med et besøk av Lucia, og på den måten kunne de hjelpe andre.

 

Santa Lucia fra Luleå

ankommer Gran Canaria hvert år i desember – en tradisjon siden 1964

Året var 1944 og det var krig Den 30. november 1939 angrep Sovjetunionen Finland og vinterkriget var et faktum. Konflikten, som kostet Finland 22.000 døde og 45.000 skadde, hadde en stor innvirkning på forholdet mellom Finland og Sverige. I krigsårene 1939-44 ble 80.000 finske barn flyttet til Sverige hvor de ble plassert hos fosterfamilier. Over 10 000 av disse barna kom til å forbli permanent i Sverige.

På Luciadagen 1939 ble en privat organisasjon; det nordiske hjelpesenteret i Finland, opprettet for å organisere forflyttelsen av finske statsborgere til Sverige.

Da den finske fortsettelseskrigen brøt ut i juni 1941 ble igjen tanken om å hjelpe Finlands barn vekket til liv hos svensken. Nå var det tenkt at Røde Kors skulle organisere forflyttingene.

“Lions tilgodeser behov både lokalt og globalt i verden hver eneste dag, for medlemmene deler en grunnleggende tro – å hjelpe til i samfunnet.“

President i Lions Club Luleå Ola Berglund med sin kone Gunnel i San Agustín

Nå var det tenkt at Røde Kors skulle organisere forflyttingene. Den enorme strømmen av flyktningbarn stilte store krav til logistikk og organisasjon av fosterhjem, barnehjem og flyktningebrakker. I september 1944 befant seg ca. 38 000 finske barn i Sverige på flykt fra krige;

Lions Club hjelper finske flyktningbarn

Gjennom arrangementet med Santa Lucia som Lions Club i Luleå startet i 1944, samarbeidet de med Røde Kors og samlet inn betydelige summer, som på ulike måter skal hjelpe de stakkers barna som krigen hadde skilt fra sine foreldre og sine hjem.

Hva er Lions Club?

Lions ble stiftet i USA i 1917 av forretningsmannen Melvin Jones (1879–1960), med hovedsete i Chicago. Lionsbevegelsen kom til Europa i 1948, med Lions Club Stockholm som den første klubben. Navnet Lions er dannet av forbokstavene i ordene Liberty, Intelligence, Our Nation›s Safety (fritt oversatt: frihet og kunnskap er vår nasjons sikkerhet).

Organisasjonens valgspråk: We Serve Medlemskap oppnås ved innbydelse, men alle opplysninger om organisasjonen, møter og medlemskap er åpne. Medlemskap var lenge forbeholdt menn, men fra 1987 har kvinner hatt adgang. I 2015 var det ca. 1,4 millioner medlemmer i verden, fordelt på over 46 000 klubber i mer enn 200 forskjellige land og geografiske områder. Dette gjør Lions til verdens største humanitære serviceorganisasjon.

“Lions tilgodeser behov både lokalt og globalt i verden hver eneste dag, for medlemmene deler en grunnleggende tro – å hjelpe til i samfunnet.”

Santa Lucia

Den hellige Lucia (283-304) var en ung, rik, kristen martyr som ble helgenerklært av den katolske kirke, blant anglikanske, lutherske og ortodokse kristne. Navnet hennes er avledet fra lux, lucis «lys», og hun er de blindes beskytter. Hun feires på sin helgendag den 13. desember, også kjent som luciadagen. I Norden er feiringen av luciadagen en relativt ny feiring. Den ble gjeninnført i Sverige på slutten av 1800-tallet, og har fra 1950-tallet spredt seg til resten av Skandinavia, men også til Gran Canaria, nettopp gjennom Lions Club.

Et svensk – kanarisk møte på Gran Canaria

På begynnelsen av 60-tallet skjer det et historisk møte mellom svensken Lennart Moosberg fra Luleå og Don Vicente Sánchez Araña, patriarken i den kjente kanariske familien fra byen Santa Lucia. De to herrer kommer i snakk og Moosberg forklarte sin nyervervede venn om den fantastiske tradisjonen som finner sted stort sett over hele Sverige den 13. desember hvert år. Da hylles Santa Lucia, lysets dronning, hun som bærer samme navn som den vakre fjellkommunen på Gran Canaria.

Under dette møtet knyttes vennskapsbånd som lever like sterkt den dag i dag. Dette får vi bevitne i Templo Ecumenico i Playa del Ingles den 12. desember, men også oppe i byen Santa Lucia den 13. desember, på selve Luciadagen!

Vi antar at Lennart Moosberg etter dette møtet, forplikter seg til å kontakte Nils Isakson, en bekjent fra Luleå, som i tillegg til å være direktør for Norrbotten-Kuriren (Luleås avis) 

også er en trofast syden-farer og som til stadighet oppholder seg på Gran Canaria. Videre blir ideen om å invitere en Lucia fra Luleå til Gran Canaria formidlet til Lions Club som allerede har 20 års erfaring med Santa Lucia arrangement, der langt oppe i nord.

Og slik ble det! Siden 1964 har Luleå Lions Club valgt ut en av Lucia-kandidatene som presenteres i Norrbotten-Kuriren, og gitt henne muligheten til å representere Sverige og Luleå på Gran Canaria. Det er også Lions Club som påkoster hennes ukelange reise til Gran Canaria, der hun ved hjelp av kommunen i Santa Lucia, og familien Sánchez Araña, i samarbeid med det svenske konsulatet, får delta i en mengde sosial-kulturelle arrangemen

Gunnel og Ola Berglund

Dag&Natt møter nåværende president i Luleås Lions Club i San Agustín, der han sammen med sin kone nyter noen dager i forkant av Lucia begivenheten. Sammen med Lucia i år kommer ytterligere en representant for Lions i Luleå; Claes Simonander med sin fru Anneli. Ola og Gunnel møter opp her på Gran Canaria for å følge med Lucia rundt på hennes arrangement en uke, slik tradisjonen tro siden 1964. President i Lions Club Luleå Ola Berglund med sin kone Gunnel i San Agustin

En kanarisk Lucia

For de som deltar på det vakre arrangementet i Templo Ecumenico eller også i byen Santa Lucia vil man se at også kanarierne har sin egen Lucia. En tradisjon som har vokst fram gjennom dette vennskapsforholdet som ble skapt på begynnelsen av 60-tallet. Byen Santa Lucia utser sin egen kanariske Lucia, som skal gjenspeile deres skytshelgen. Hun bærer en typisk kanarisk drakt og krones med et vakkert diadem, på samme måte som den svenske Lucia får sin lysekrone.

Seremonien er vakker, og rammes inn i julens og adventtidens tegn av tradisjonelle sanger utført av det den svenske kirkens kor. Men fremfor alt der dette en tradisjon som har blitt holdt ved like gjennom 55 år, og som hadde sitt opphav i et tilfeldig møte mellom to menn, en kanarier fra fjellbyen Santa Lucia og en svenske fra den nordlige byen Luleå. I dag har både Vicente og Lennart gått bort, – men Lucia tradisjonen lever videre!