Pasito Blanco- Maspalomas-El Lomo

En ganske variert tur vest og nord for Maspalomas

Vær bare klar over at det finnes et sted langs den steinete strandsonen rett øst for startstedet Pasito Blanco, som noen synes kan være ugreit. Det er over en liten bergknaus, som vist på det store bildet. Vær også klar over at denne strandsonen nedenfor Meloneras Golf, mellom strendene Playa de Pasito Blanco og Playa de las Meloneras, er skiltet som rasutsatt. På vår tur talte vi likevel 40-50 turgåere i området, men et godt råd kan være ikke å gå der i dårlig vær. Øglene i bergveggen rett etter Pasito Blanco-stranden er et interessant syn.

Tekst&Foto: Anita&Birger Løvland

Utgangspunktet er rett før Km 21 på GC-500 ved innkjørselen til Meloneras Golf vest for Maspalomas. Her er det bussholdeplass for Global-rute Línea 01 langs den gamle hovedveien mellom Maspalomas og Arguineguín. Følg veien ned mot kysten skiltet Pasito Blanco / La Punta Yacht Club, forbi en betjent vaktbu med veibom.

Pasito Blanco – Maspalomas (3 km)

Følg veien på skrå ned mot venstre til den etter 600 m fra starten runder mot høyre. Her peker skiltet Playa de Pasito Blanco ned en kort gangvei til sandstranden. Turen videre er å krysse sandstranden og fortsette langs sjøen under den bratte kanten opp til Meloneras Golf til gangveien Paseo Meloneras og svinge mot høyre til Maspalomas-fyret. Den 20-30 m høye klippekanten består for det meste av sammenkittet grus, små og store steiner, og er dermed egentlig noe rasutsatt.

FAKTA OM TUREN:

  • 10 km / 3-4 timer / høydemeter
  • Startsted: Rundkjøring ned til Pasito Blanco på Gc-500
  • Turmål: El Lomo på Gc-60, nord for Maspalomas
  • Buss / drosje begge steder
Fra asfaltveien opp mot turmålet El Lomo ser man oppopver Fataga-dalen til høyre, med fortsettelsen på S-54
Fra det vernede våtmarksområde Charca de Maspalomas ser man nordover mot fjellene, blant annet Roque Nublo

Et utsatt punkt er – som det store bilde viser (nedan) – etter 150 m å krysse en bergnabb med noe løs grus. Det er første 3-4 m, som krever at man utviser forsiktighet. Om det føles ugreit, må man bare snu. Fortsett til vakre Playa de las Meloneras, som ble utstyrt med utmerkelsen Blue Flag i 2010. Her er det butikker og restauranter, og her starter den 1,7 km lange strandpromenaden Paseo Meloneras. Den benyttes av horder av turister – i sterk kontrast til turen innover i landet fra Maspalomas-fyret.

Underveis passeres Playa de las Mujeres med den inngjerdede Yacimiento arqueológica på Punta Mujeres. Infotavler forteller historien om de gamle, inngjerdede bosetningene på stedet. Det er bakover utsikt mot det store sementanlegget øst i Arguineguín.

Ved fyret er det skiltede veier mot den store hovedbusstasjonen Estación de Guaguas litt inne i landet. Fortsett i stedet rett frem på gangvei langs vestenden av Dunas de Maspalomas til det inngjerdete verneområdet La Charca de Maspalomas, som er en del av Reserva Natural Especial Dunas de Maspalomas. Charca betyr dam. På vestsiden av det kjente våtmarksområdet ble noen av de første hotellene på sørsiden av Gran Canaria bygget omkring 1970.

Berrgknausen som noen synes kan være ugrei langs strandsonen mellom Pasiyo Blanco i bakgrunnen og Playa de Las Meloneras.

Maspalomas – El Lomo (7 km)
Etter 4 km fra starten – ved nordenden av Charca 700 m ovenfor Maspalomas-fyret – står det skiltet Maspalomas 2,5 km / Arteara 17 km / Tunte 27,5 km, samt en infotavle som forteller om stedets fugleliv. Tunte er det mer og mer brukte navnet på byen San Bartolomé. Dette er første stolpe på den skiltede og merkede S-54, som også er starten på pilgrimsturen tvers over Gran Canaria fra Maspalomas i sør til Gáldar i nordvest. Vi skal i noen av de kommende artiklene i Dag & Natt ha fokus på denne nordsør-gående Pilegrimsleden.

Det støpte elveleiet er svært bredt, med noen kryssende broer. Følg gangvei på venstre side av elveleiet, med bro etter 500 m, her med den karakteristiske trestolpen som viser riktig trasé. Fortsett videre, med utsyn opp mot fjellene, forbi blant annet Restaurante El Canal Grill ved en bilbro – med tilbud om diverse cocktails og sangria – etter omtrent 1,5 km fra La Charca. Der to elveleier møtes, er det gangbro over det venstre, markert med gul stolpe. Man ser nå mer og mer opp mot et pariserhjul, som en del av Holiday World.

Kryss etter snaue 2 km elveleiet, der det er skiltet S-54 Maspalomas den ene veien og Arteara / Tunte videre oppover, nå på høyre side. Man passerer fotballbaner på høyre hånd og kommer opp i en liten rundkjøring der skiltene Maspalomas 3.0 km peker nedover og Arteara 14,0 km / Tunte 24,5 km oppover

I den fastere berggrunnen på starten er det små huler med halvstore øgler.

Den skogkledde toppen langt borte til venstre for dalen videre er 1315 m høye Morro de la Hierba Huerto – en av Gran Canarias absolutt vakreste utsiktspunkter og beskrevet i D&N januar 2018.

Nå følger en stedvis dårlig grussti mellom to veibroer, den øverste på motorveien GC-1. På brokaret på den første er det iøynefallende malerkunst på veggen. Man kommer inn på en bred grusvei rett før GC-1, med nok en gang skiltene til S-54. Fortsett den brede grusveien til en asfaltvei kommer ned fra høyre, med skiltene Maspalomas 6,0 km nedover og Artera 11,5 km / Tunte 21,5 km oppover. Dette er etter omtrent 9 km fra starten ved Pasito Blanco, og her starter den store Fataga-dalen, som følger S-54 forbi et stort steinbrudd (se bilde). Turen fra Fataga og ned denne dalen via den gamle kulturminnebyen Arteara blir neste tur, mens turen fra Ayagaures ned til dalen man aner på skrå mot venstre blir desemberturen.

Det er omtrent 1 km asfaltvei opp til hovedveien GC-60. Følg med på utsikten oppover mot fjellene, men også utover det delvis dyrkede slettelandskapet. Man har virkelig på denne turen beveget seg fra by til land – fra den turistifiserte Paseo Meloneras til her nærmest i ødemarken. Der veien kommer opp på GC-.60, er det skiltet Ruta Jacobea ned veien man kom, samt cantera, som betyr steinbrudd. Forrsett nedover på hovedveien, skiltet ”urbanización”, der det er holdeplass for Línea 18, men med svært få avganger. Alternativet er en passerende drosje.

Turguide til Gran Canaria Sør utkom vinteren 2017. Den beskriver 44 turer i det varierte turområdet mellom kyststrekningen Playa Güigüi – Bahía Feliz og Roque Nublo / Pico de las Nieves øverst på øya. Den er til salgs i Den Norske Klubben i Arguineguín og koster 30 euro. Se omtale av denne og andre turguider på www.dreyersforlag.no.

Turkart Gran Canaria

Det avbildede turkartet er det desidert beste over Gran Canaria. Det er til meget god nytte på enhver tur på øya. Siste reviderte utgave kom høsten 2018. Det koster 13 euro og er blant annet til salgs i Den Norske Klubbben i Arguineguín på hverdager mellom 10 og 13.

Et kulturminne – de gamle, nå inngjerdete bosetningene på Punta Mujeres.