Behøver jeg egentlig en reiseforsikring?

Under ditt ferieopphold på Gran Canaria kan du forsikre deg mot uforutsette helseproblemer, enten det er snakk om et uhell eller en akutt sykdom som oppstår. Mange velger å kjøpe en såkalt reiseforsikring som varer like lenge som oppholdet. Andre har faste helseforsikringer i hjemlandet som også dekker uforutsette hendelser under opphold i utlandet. Det viktigste, som alltid med forsikringer er å lese betingelsene før du legger ut på reisen, også det som står med liten skrift. 

Nåvel, med en dekkende, privat helseforsikring vil du ha tilgang til samtlige private legekontorer, poliklinikker og private sykehus på Gran Canaria. Men igjen, det er kun snakk om uforutsette hendelser og helseutfordringer. De private helseinstitusjonene har ofte kort behandlingstid og tilbyr helsepersonell eller oversettere som hjelper deg på ditt eget språk. 

Er det snakk om sykehusinnleggelser vil forsikringen din også dekke dette. På sørsiden av Gran Canaria finns det to utmerkede, private sykehus; Hospiten Clinica Roca i San Agustín, og Hospital San Roque i Meloneras. Mange mindre, private legekontor og poliklinikker ligger kanskje nærmere der du oppholder deg, og vil være tilgjengelige og behjelpelige med mindre konsultasjoner. Det gjelder også svenske- og norske legekontorer. De vil straks rekvirere deg til et større privat sykehus og eventuell innleggelse om de føler at det behøves. 

Om det er snakk om syketransport til hjemlandet vil de fleste private forsikringer også dekke dette. Om legen, etter å ha konsultert med SOS-sentralen til forsikringsselskapet finner det nødvendig å transportere den syke med eventuelt ambulansefly, vil dette ikke medføre noen utgifter for den syke. I flere tilfeller dekkes også transport av en pårørende og eventuelle ekstrautgifter i forhold til boende for den pårørende. 

Mange opplever møtet med det spansk, private helsevesenet som særdeles positivt. Ofte sammenligner man det med det offentlige helsevesenet i hjemlandet. Men husk at her har du kjøpt deg private helsetjenester gjennom din reiseforsikring. Tjenester som er skreddersydd dine behov og der service og imøtekommenhet er en nødvendighet i konkurranse med tilsvarende institusjoner. 

Det europeiske helsetrygdkortet – din gratisforsikring i EU

Det europeiske helsetrygdkortet

”Dette koster deg ingenting, da det ikke eksisterer egenandel på offentlige helsetjenester i Spania”

Som svensk får du nyte godt av EUs helseordning. Men også som nordmann og EØS-medlem får du benytte deg av det europeiske helsetrygd samarbeidet. Bare sørg for at du tar med deg det europeiske helsetrygdkortet (svensk; europeiska sjukförsäkringskortet) som du får hos helsenorge.no  (Sverige; försäkringskassan) før du drar på ferie. 

Om du besitter dette kortet, som beviser at du er medlem av folketrygden/försäkringskassan i ditt EU- eller EØS-land, har du rett til gratis legehjelp i Spania/Gran Canaria om ulykken skulle være ute, eller det oppstår et akutt sykdomsbilde. Forskjellen er bare at du kun kan benytte deg av det offentlige, spanske 

helsevesenet. For å kunne oppsøke det private helsevesenet, må du enten ha egen privat forsikring eller betale for tjenestene (noe som ofte kan bli veldig dyrt, om det ikke kun er snakk om en konsultering), slik vi tidligere har nevnt.

På sørsiden av Gran Canaria finnes det 2 kommuner (San Bartolomé de Tirajana og Mogán), og det finnes respektive 2 store helsestasjoner eller legevakter slik vi kjenner det hjemmefra. Det ene heter Centro de Salud Maspalomas og ligger på Calle Cruce de Tablero i kommunen San Bartolomé de Tirajana, og det andre heter Centro de Salud Agrguineguín, og ligger på Calle Damasco 11 i Arguineguín. Har du med deg ditt blå europeiske helsetrygdkort hjemmefra som beviser at du er medlem av ditt lands helse folketrygd/försäkringskassa er du velkommen hit om du behøver akutt hjelp. Dette koster deg ingenting, da det ikke eksisterer egen andel på offentlige helsetjenester i Spania. 

Det er flotte, hardtarbeidende leger og helsepersonell som jobber her, men dessverre er språkkunnskapene dårlige, og du har ikke rett til oversettere slik du eventuelt blir tilbudt gjennom det private. Her blir du likestilt med spanjolene, må vente til det blir din tur, og det er opp til deg å gjøre deg forstått. 

Handler det om en større ulykke eller en akutt operasjon, så blir du umiddelbart sendt inn til en av de store, offentlige sykehusene i Las Palmas som besitter den ypperste kompetanse på de fleste områder. Men igjen, du befinner deg inne i det offentlige, spanske systemet og blir behandlet deretter, på godt og ondt. 

Her finnes det et lite unntak som kan virke litt forvirrende. Det private sykehuset San Roque i Meloneras fungerer også til viss del som et helseforetak for det offentlige helsevesenet på sørsiden av Gran Canaria, all den tid de ikke selv bestyrer et eget sykehus på denne siden av øya. Det kan derfor i noen tilfeller være slik at man havner på dette private sykehuset gjennom det offentlige, da det offentlige kjøper spesialhelsetjenester nettopp her. 

Om du havner på en av de offentlige sykehusene i Las Palmas (Hospital Insular og Hospital Doctor Negrin) er du helt sikkert i de beste hender hva behandling og kirurgi angår. Men i det øyeblikket de anser deg som ferdigbehandlet, skrives du ut av sykehuset og det offentlige, spanske helsevesenet har ikke lenger ansvar for deg. De har heller ikke ansvar for å transportere deg til hjemlandet om det skulle være ønskelig. Det har du kun krav på gjennom en privat forsikring. Det Norske Konsulatet evt. Ambassade er heller ikke behjelpelig med syketransport. De vil kun være behjelpelige med å kontakte pårørende i hjemlandet og eventuelt formidle ønskemål og finansiering.  

Ja, takk , – begge deler

Ambulanshelikopter

Om du vil være på den sikre siden bør du sørge for å ha begge deler. Både ta deg bryet å bestille et europeisk helsetrygdekort før avreise. Det vil gi deg de samme rettigheter som kanarierne selv under ditt opphold på Gran Canaria. En helt gratis helsetjeneste om uhellet skulle være ute. 

Men vil du samtidig være sikret hjemtransport om det viser seg å være nødvendig, et helsetilbud på ditt eget språk, og kanskje på et sykehus, hos en lege eller poliklinikk i nærheten av ditt oppholdssted, ja da er en reiseforsikring et billig alternativ tatt i betraktning av hva den yter om du skulle være uheldig. 

Ambulanse tjeneste

Ringer du 1-1-2 så kommer du rett til det offentlige helsevesenet. De har egne ambulanser, og ambulansehelikoptre. De koordinerer også med sivilforsvaret, politi, lege, brannvesen og andre utrykningstjenester. 

Ellers er alle andre ambulansetjenester private og ofte selvstendige, dvs. de tilhører ingen klinikker eller sykehus. Det kan ofte oppleves som at disse aktørene slåss om oppdragene, noe som ikke er så langt fra sannheten. De får også betalt for hvert oppdrag de utfører, hvilket skjerper konkurranse instinktet, naturlig nok. 

1-1-2 Canarias med en ny App

Med denne applikasjonen forbedrer regjeringen på Kanariøyene kommunikasjonen til de som opplever en nødssituasjon, og må kontakte  1-1-2 Canarias. Dette inkluderer personer med kommunikative funksjonshemninger (hørsel eller tale), så vel som personer som, uansett grunn, ikke kan kommunisere med 1-1-2 ved å bruke stemme i en antatt nødssituasjon.

1-1-2 Canarias-appen oppstod som et behov for å diversifisere tilgangen til det omfattende nødsystemet, utvide mulighetene, og når det gjelder å varsle gjennom den enkle nødtelefonen 1-1-2.

112 Application

Denne gratis applikasjonen lar deg kommunisere med 1-1-2 Canarias ved hjelp av en telefonsamtale til 1-1-2 eller, i tilfelle du ikke kan snakke, ved hjelp av en stemmeløs kunngjøring som i tillegg til å sende GPS posisjon, bruker piktogrammer for å gjenkjenne type nødssituasjon, og starte en tekstchat som lar personen som varsler sende bilder og videoer av hva som har skjedd. 1-1-2 Canarias-appen er nå tilgjengelig for både iOS- og Android-telefoner, gjennom Google Play Store og Apple Store.