Spanias første havsvindpark etableres på Gran Canaria

8 vindparker og 39 møller kan bli en realitet i farvannet mellom Arinaga og kraftstasjonen i Tirajana. Effekten av disse 8 prosjektene er 429 MW, som vil kunne stige til 829 MW om man legger til ytterligere 5 vindkraftparker som er annonsert på øystkysten av Gran Canaria. 

Vindkraftverk vid kusten

Opptil 8 vindparker til havs har offisielt bedt om autorisasjon fra departementet for grønt skifte på Gran Canaria. Samtlige handler om installarsjoner  på den insulære kysten som ligger mellom havnen i Arinaga og Tirajana termiske kraftverk. Så langt har bare 2, den minste og den første fått autorisasjon.  Hvis de alle til slutt blir godkjente, vil denne havstripen i sørøst på Gran Canaria bli fylt med 39 vindturbiner på mellom 5 og 12,5 MW, som utgjør en samlet effekt på 429 MW. Forslagene som hoper seg opp i departementet blir stadig mer gigantiske.

De siste 5 (Gofio, Alisio, Cabildo, Sahariano og Colombino) prosjekterer 50 MW parker med 4 12,5 MW vindturbiner, mens de to første (Mar de Canarias og Flocan), med en gunstig konsekvenserklæring, knapt forutser 2 og 5 møller, henholdsvis og hele 5 MW.

Norske Equinor

De 8 registrerte prosjektene får selskap av ytterligere 5 annonserte, men ennå ikke offisielt presenterte. Det er parkene Dunas, Mojo, Cardón og Guanche, designet, som Gofio, av Greenalia Wind Power. Prosjektet Gofio er planlagt av det norske selskapet Equinor, bare 3 kilometer fra kysten av Juan Grande, med en kapasitet på 200 MW og et estimert budsjett på 860 millioner euro.

Hvis man legger disse 5 prosjektene til de 8 tidligere nevnte, vil antallet vindturbiner som vil dekke østkysten stige til 55 – uten å telle Equinor-vindmøllene, som ennå ikke spesifisert – med en kraft på 829 MW.

Flere av prosjektene som er under utredning, hevder at denne kyststripen på Gran Canaria har de største og mest stabile havvindressursene, ikke bare i Spania, men også på europeisk nivå. I tillegg til mye mindre risikograd i havet sammenlignet med Atlanterhavsområdene i det nordlige Spania eller det europeiske Nordsjøen for den saks skyld.

Greenalia

Den spanske produsenten av fornybar energi Greenalia går videre i utviklingen av sine flytende havvindprosjekter på Kanariøyene, med lanseringen av en RFI-prosess (Request for Information) fokusert på globale selskaper i forsyningskjeden for havvind, slik at de kan gi informasjon om deres løsninger, produkter eller tjenester rettet mot flytende vindkraftutbygginger til havs fremmet av Greenalia. Her forstår vi at flere norske selskaper er interessante.

Gofio

I denne RFI-prosessen vil man prekvalifisere de selskapene som kan være en del av den påfølgende forespørsel om tilbud og forslag; (RFQ/RFP)-prosessen som igjen vil føre til de endelige kontraktene for Gofio flytende marinepark (50 MW) .

Dette initiativet lanseres etter fullføringen av en omfattende geofysisk studie i San Bartolomé de Tirajana-området, der Gofio vil være lokalisert. .

En handling som ble utført med hovedmålet å innhente detaljert informasjon om havbunnen for å støtte miljøprosessen og bekrefte de spesifikke geologiske forholdene i området for gjennomføring av det som for tiden er det mest avanserte prosjektet av havvindprosjektene i portefølje fra Greenalia. Denne informasjonen er inkorporert i RFI-prosessdokumentasjonen for å hjelpe deltakende selskaper til å bedre identifisere deres produkter og tjenester som passer best til egenskapene til dette prosjektet (GOFIO), men også til resten av prosjektene som Greenalia for tiden utvikler på Kanariøyene .

Resultatene av denne kampanjen har kommet for å bekrefte analysen utført innenfor Miljøkonsekvensutredningen (EIA), utarbeidet i 2020, og har også gjort det mulig å få større kunnskap om havbunnens biologiske mangfold i implantasjonsområdet. Forenligheten med miljøet og den reduserte miljøpåvirkningen som prosjektet kan generere kan utledes av disse arbeidene, som allerede nevnt i den nevnte miljøkonsekvensutredningen.

Med dette nye trinnet bekrefter Greenalia nok en gang sitt engasjement og forpliktelse til utviklingen av sine flytende vindenergiprosjekter, en av de fornybare generasjonskildene som kalles for å være grunnlaget for grønn vekst i Europa de kommende årene.

Greenalia forventer at Gofio vil være den første flytende havvindparken i Spania og vil med dette bidra til å fremme den nødvendige energiomstillingen, som blir mer presserende, etter de konstante økningene i gassprisen og effektene av krigen i Ukraina, med stor innvirkning på europeiske energimarkeder. Slik sett forventes PE Gofio å produsere tilsvarende forbruket til 75 000 boliger, med en nettokapasitet nær 60 %, et livsnødvendig aspekt for stabiliteten til regionens elektriske system.