Norske lærlinger
praktiserer på
Gran Canaria…

Da julen 2022 var et tilbakelagt kapittel hjemme i Norge, satt flere ungdommer fra Møre og Romsdal seg på flyet ned til Gran Canaria for å starte en tre måneders praksis før de endelig skal få sitt fagbrev til våren. Selve prosjektet går ut på at de skal klare seg selv i utlandet, samtidig som de får praksis i det yrkesfaget de har lært seg hjemme i Norge. 

Visst høres det ut som en drømmesituasjon?

Av Bente Storsveen Åkervall
Mail: [email protected]

Lærlingene som deltar

Lærlingene som deltar er: Oliwia Stanczak – jobber på Bull/Dorada Beach i Patalavaca (reiselivsfag) / Linn Kristin Vågesæther – jobber på Hair&Beauty i Arguineguín (frisørfag) / Benjamin Krakeli – jobber hos Syden Eiendom (salgsfag) / Vilde-Mari Lislelid Grønnslett – Jobber hos Radisson Blu i Patalavaca (reiselivsfag) / Amalie Frostad Vestnes – jobber hos Radisson Blu i Mogán (reiselivsfag) / Ingeborg Bytingsvik – jobber hos Radisson Blu i Mogán (reiselivsfag) / Kamilla Bjørlykke Storøy – jobber på Den Norske Skolen (barne- og ungdomsarbeid) / Adriana Nyhagen Myklebust – jobber som kokk i Den Norske Kirken (kokkefag)

Berit Brudeseth, som jobber for Møre og Romsdal fylkeskommune forteller til Dag&Natt at det dreier seg om åtte ungdommer som skal jobbe og integreres i bedrifter på Gran Canaria, innen yrkene reiseliv, kokk, barn- og ungdom, frisør- og salgsfaget.

– Januar, februar og mars er stille måneder i Norge, spesielt i reiselivsbransjen, så da er det en vinn-vinn situasjon for oss og bedriftene at de er i aktivitet der det er høysesong. Og det er det som kjent på Gran Canaria, sier Berit ivrig.

Ungdommene som kommer til øya har valgt en fireårig yrkesfaglig skolegang, der de to første årene tilbringes på skolebenken, mens de to siste utgjør en praksisperiode (24 måneder) i en bedrift. Da har de gått fra en generell opplæring til en spisskompetanse, ut fra den spesialiseringen de selv ønsker. De elevene som får komme til Gran Canaria er inne på sitt andre praksisår, det vil med andre ord si at de har et halvt år igjen til fagbrev. De får en 3 måneders praksis i utlandet, innenfor den lærlingplassen de allerede har oppnådd i Norge. De må altså ha en godkjenning fra sin arbeidsgiver hjemme i Norge.

Muligheten for å praktisere på Gran Canaria er et tilbud som fylkeskommunen i Møre og Romsdal har gjort mulig siden 2015. Et flott initiativ og satsingsområde i Møre & Romsdal fylkeskommune, satt i system gjennom EU-midler via Erasmus+

– For å kunne søke om EU-midler må fire komponenter være på plass; lærlinger/elever som ønsker å praktisere i utlandet, en mottaker på plass, som i vårt tilfelle er den private kursinstitusjonen “Get It” i Arguineguín, diverse praksisbedrifter og sist, men ikke minst en fylkeskommune som er villige til å organisere det hele, konstanterer Berit Brudeseth.

Berit Brudeseth

Berit Brudeseth fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Berit Brudeseth er rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, opplæring i bedrift og har ansvar for mange fagområder. Hun er også prosjektleder i “prosjekt reiseliv”, som er et samarbeidsprosjekt mellom videregående skole, opplæringskontor, bedrifter og fylkeskommunen i programområdet salg, service og reiseliv. For 3 år siden overtok hun prosjektet “Practica Canaria”, og har tidligere kun hatt et kull langtidsmobiliteter (3 mnd) via Erasmus+,  på grunn av Corona pandemien i 2021 og 2022, som satte en midlertidig stopp for prosjektet.

– Da prosjektet begynte høsten 2015, dro man nedover med en klasse reiseliv elever. Siden den gang har vi utvidet prosjektet til også å omfatte elever innen salgsfaget, frisører, byggfag og helse. Etter pandemien har vi måttet starte litt på nytt. Regner med at byggfag og helse-/oppvekst også blir en del av prosjektet fra skoleåret 23/24. Nå i 2023 har vi som nevnt 8 lærlinger som skal være her på sørsiden av Gran Canaria i tre måneder, og praktisere innen fagene reiseliv, kokk, frisør og salgsfaget. Reiselivs lærlingene i år skal jobbe på Hotel Dorada i Patalavaca, Radisson Blu i Patalavaca og Mogán, Eiendomsmegler Syden Eiendom, en spansk frisør, Den Norske Skolen og i Den Norske Kirken, forteller Berit.

FAKTA

Hva er Erasmus+ ?
Erasmus + er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Det er verdens største utdanningsprogram og legger til rette for opphold i og utenfor Europa.

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring.

Det er 33 programland i Erasmus+. Norge er med i programmet gjennom EØS avtalen. Nærmere 33.000 norske studenter har deltatt i programmet.

Erasmus+ 2021-2027
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet.

Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 28,8 milliarder euro.

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Erasmus+ Ungdom.

Berit Brudeseth er rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, opplæring i bedrift og har ansvar for mange fagområder. Hun er også prosjektleder i “prosjekt reiseliv”, som er et samarbeidsprosjekt mellom videregående skole, opplæringskontor, bedrifter og fylkeskommunen i programområdet salg, service og reiseliv. For 3 år siden overtok hun prosjektet “Practica Canaria”, og har tidligere kun hatt et kull langtidsmobiliteter (3 mnd) via Erasmus+,  på grunn av Corona pandemien i 2021 og 2022, som satte en midlertidig stopp for prosjektet.

– Da prosjektet begynte høsten 2015, dro man nedover med en klasse reiseliv elever. Siden den gang har vi utvidet prosjektet til også å omfatte elever innen salgsfaget, frisører, byggfag og helse. Etter pandemien har vi måttet starte litt på nytt. Regner med at byggfag og helse-/oppvekst også blir en del av prosjektet fra skoleåret 23/24. Nå i 2023 har vi som nevnt 8 lærlinger som skal være her på sørsiden av Gran Canaria i tre måneder, og praktisere innen fagene reiseliv, kokk, frisør og salgsfaget. Reiselivs lærlingene i år skal jobbe på Hotel Dorada i Patalavaca, Radisson Blu i Patalavaca og Mogán, Eiendomsmegler Syden Eiendom, en spansk frisør, Den Norske Skolen og i Den Norske Kirken, forteller Berit.

I år har man ved hjelp av midler fra Erasmus+ kunnet leie 2 leiligheter i Arguineguín  der elevene bor under praksis perioden. Lærlingene får stipend og husrom, samt flybilletter dekke av Erasmus+ midlene.

– Erfaringsmessig sender vi ned spente lærlinger med mye usikkerhet, og henter hjem igjen en gjeng flotte ungdommer som har fått kjenne på en god mestringsfølelse, og som har vokst utrolig på bare noen korte uker på Gran Canaria. Vi sender ut invitasjon til alle lærlinger i de fagene vi har praksisplasser til, – og så har vi nødvendigvis en ramme hvert år. I 2023 har vi altså plass til 8 lærlinger. Neste år vil vi søke om et større antall, da hotellene på Gran Canaria ønsker flere lærlinger. De som velges ut har gjerne stor motivasjon, i tillegg til at de anbefales av sin arbeidsgiver!

Arne Mittet, avdelingsleder for salg, service og reiseliv ved Romsdal videregående skole forteller til Dag&Natt at alle kan søke om denne type programmer og tilskudd.

På vår skole har vi internasjonalisering som satsningsområde og har vært forholdsvis aktive i så henseende.

Arne Mittet kommer til Gran Canaria i slutten av februar og har da med seg 16 elever fra Vg2 Salg og Reiseliv (andre året på Videregående) som skal praktisere i 2 uker ved ulike bedrifter på Gran Canaria. Her handler det om yngre elever. Dette er også et Erasmus+ prosjekt, men som skiller seg fra lærlinge prosjektet. Likevel samarbeider de to prosjektetene, gitt at de også kommer fra samme fylke. Ulstein vgs og Ålesund vgs kommer også med elever som skal ha praksis i 14 dager. Lærlingene som er på langtidsmobilitet (3 mnd) skal ta imot å følge opp elevene som kommer på korttidsmobilitet (14 dager). Dette setter bedriftene stor pris på, og lærlingene får en mentorrolle i å lære opp elever. Dette er også en fin læring for elevene, og en avlastning for travle fagledere i bedriftene.

Adriana Nyhagen Myklebust

Adriana Nyhagen Myklebust

Adriane er kokkelærling og trives godt på kjøkkenet til Sjømannskirken i Arguineguín. Et fat med rykende ferske, grove rundstykker skal nå smøres og serveres personalet til lunsj.

I går var det onsdag og familiemiddag på kjerka. Det ble servert karbonader, potetbåter, grønnsaker og saus. Adriane som til vanlig er lærling på Molde Fjordhotell er vant til å jobbe både i frokosten og på senvakt, der middag inngår.

-Ellers går det mye i vaffelsteking her på kirken. Kunne kanskje tenkt meg større utfordringer, men det kommer nok etterhvert sier hun og ler. Men ikke misforstå, jeg stortrives, og føler meg som hjemme, omringet av gode og vennlige mennesker som bare vil meg vel. Og det er godt for hjemlengselen kommer snikende til tider, og det føles kanskje ekstra sårt at jeg er den eneste som ikke får besøk hjemmefra under disse 3 månedene, sier hun vemodig.

Den travleste dagen på kirken har Adriane lært seg at er tirsdager, noe som skyldes at det også er markedsdag!

Adriane valgte å satse på kokkeyrket fordi det ligger i familien. Hennes mamma er også kokk. Av alle ulike kjøkkenaktiviteter er det uten tvil baking som Adriane synes er aller mest tilfredsstillende.

Benjamin

Benjamin Krakeli

Benjamin som er fra Eide på Nordmøre, har til vanlig sin lærlinger praksis i en Kiwi butikk. Der skal han også ta sitt fagbrev i oktober. Det er en oppgave som går over 3 hele dager, der en sensor skal vurdere og evaluere måten Benjamin løser de praktiske oppgavene på.

Men før det, skal Benjamin gjennomføre en 3 måneders praksisperiode hos Syden Eiendom i Arguineguín. Her påpeker han den gode stemningen som råder, og forteller at det både er artig og trivelig å jobbe i lag med folkene her. Han simpelthen stortrives.

-Forskjellen fra salg i en kolonialbutikk og en eiendomsmegler, er først og fremst lengden på prosessen. Kjøp av eiendom er nødvendigvis en stor investering, kunden har store krav og forventninger. Det er sjelden man kjøper hus på impuls, så mye handler om å følge kunden tett under en lengre periode, og forhåpentligvis finne et objekt og en pris som passer kunden perfekt.

Benjamin er imponert over sine kolleger på Syden Eiendom.

– De har mange års erfaring, og det er ingen tvil om at de kan faget sitt, sier han.

Om han selv kunne tenke seg å bli eiendomsmegler uteslutter han på ingen måte.

– Da må jeg i så fall ta et byggeår på videregående for å få studiekompetanse. Deretter søke inn på en 2-åring utdannelse på høyskole. Det er fint å vite at den muligheten finnes, men akkurat nå ligger konsentrasjonen på å klare fagbrevet, smiler han lurt.

Benjamin føler han får være med og prøve seg på forskjellige oppgaver hos Syden Eiendom. Både visninger og kundemøter er en del av hverdagen. Da Dag&Natt kom på besøk satt han med booking for leie av leiligheter, der ulike reservasjoner skal legges i kalender, skrives ut og organiseres i permer. Selv er han ikke i tvil om at han har fått en unik mulighet som han vet å ta vare på.

Vilde-Mari Lislelid Grønnslett

Vilde-Mari Lislelid Grønnslett

I resepsjonen på Radisson Blu finner vi Vilde i ivrig samtale med norske gjester. Hun kommer fra Nore og Uvdal i Buskerud, men tar fagbrev i Nordmøre på Storfjord Hotell.

– Her på Radisson Blu i Patalavaca er det nesten like mange norske gjester som på Storfjord Hotell, sier hun og ler.

Å jobbe på Storfjord Hotell er ganske annerledes enn å jobbe på Radisson Blu, konstanterer Vilde. Storfjord er et lite intimt hotell der man hovedsakelig jobber med lokale folk og mye konferanse virksomhet. Her er det et helt annet bookingsystem, større forhold og mange fler fasiliteter å sette seg inn i.

– Jeg hadde 3 år med spansk på skolen, men det var nye lærere hele tiden, så hver gang var vi tilbake til grunn nivå. Med andre ord ivrer jeg etter å praktisere noen gloser, og kanskje få litt flyt på språket.  Ellers føler jeg at de norske gjestene som sjekker inn her på Radisson trekker seg mot meg så fort de forstår at jeg er norsk. Det synes jeg er spesielt gledelig, for jeg elsker kundekontakt. Det er jo derfor jeg har valgt dette yrket, nettopp fordi jeg liker å prate med folk, sier Vilde og slår ut med armene

Helt siden hun var 12-13 år har hun visst at det var reiseliv hun ville jobbe med. I mange år har hun jobbet i Langedrag Naturpark og vet godt hvor viktig det er med kundekontakt. Etter oppnådd fagbrev vil Vilde ut i arbeidslivet på riktig. Det frister overhodet ikke med videre skolegang foreløpig. Hun er heller ikke fremmed for å fortsette i Spania om den muligheten skulle gi seg, selv om hun nok tror hun vil komme til å savne vinteren hjemme i Norge