MYCKET SIFFROR
– DE FLESTA POSITIVA!

År 2022 ser ut att avslutas med väldigt fina turistsiffror. Än så länge finns det bara statistik presenterad fram till november månads slut, men redan här kan vi se att återhämtningen från de senaste årens pandemisiffror är total.

Givetvis en mycket positiv situation för öarnas turistföretag – som är många. Och därmed en mycket god nyhet för öarnas totala ekonomi.

Fram till den 30 november i år hade 11.307.000 internationella turister ankommit de kanariska öarna för att fira semester. Det kan jämföras med siffrorna från 2019, det vill säga det senaste året som inte blev påverkat av pandemin och nedstängningar. Då, den 30 november 2019 hade 12.017.000 utländska turister ankommit till öarna.  Går vi ytterligare två år tillbaka i tiden, till den 30.11 2017, så var siffran 13.095.000 turister.

Just året 2017 är det bästa turiståret någonsin för Kanarieöarna sett till antalet ankommande turister. Under helåret 2017, det vill säga från januari – december ankom för enda gången mer än 14 miljoner turister till öarna (14.415.000).

Det sämsta, i modern tid, kom tre år senare. Under 2020 ankom endast 3.880.000 internationella turister till öarna…!

Ser vi på Gran Canaria så skiljer sig  ”vår” ö lite grann från ovanstående siffror. Fortfarande en klar återhämtning från de senaste åren, och till och med bättre än motsvarande period under de senaste åren!

Under årets första 11 månader har Gran Canaria tagit emot 4.401.000 turister. Detta kan jämföras med samma period 2019, då 3.237.000 turister ankommit och år 2017 då siffran var 3.666.000.

STATISTIK JANUARI – NOVEMBER 2022

Siffror ankommande turister

När det gäller helår, så var 2017 toppåret för Gran Canaria, något som dock ser ut att slås av siffrorna för iår. År 2017 ankom 4.076.000 utländska turister till Gran Canaria. Sämre var det år 2020 då ön bara tog emot 1.093.000…

De nordiska länderna har emellertid inte riktigt följt med i utvecklingen. Under år 2017 ankom 308.000 svenskar, 299.000 norrmän, 158.000 danskar och 111.000 finländare till Gran Canaria.

Siffror som föll fram till 2019. Då hamnade Norge som nordens nummer 1 med 292.000 följt av Sverige med 263.000. Danmark 141.000 och Finland med 112.000.

Helåret 2022 är, som sagt, inte klart, men fortfarande kan vi se klart att de nordiska länder fortsätter att minska sina volymer – undantaget Danmark. Från Norge har 195.000 turister anlänt under årets första 11 månader. Danmark 155.000, Sverige 148.000 och Finland 69.000.

Bland norrmän och svenskar är Gran Canaria den stora kanariefavoriten. Fram till november månads slut hade hela 81% av alla norska kanarieresenärer valt Gran Canaria.  Från Sverige var siffran 70%. Men majoriteten av danskar och finländare valde också Gran Canaria, om än inte med så stor majoritet. 52% av danskarna och 54% av finländarna valde Gran Canaria.

Till slut kan vi konstatera att Danmark är det nordiska land som sänt flest turister till de kanariska öarna under perioden januari – november 2022. Totalsiffran är 300.000 personer. Från Norge har 242.000 personer ankommit, från Sverige 210.000 och från Finland 128.000.