Två giftiga skönheter
-Allamanda och Tevetia

Allamanda och Tevetia är gulblommande växter ur den giftiga  familjen Oleanderväxter. De är från norra Sydamerika och hör till de växter, som tidigt brukades som medicin. Men därvid slutar likheterna.

Tekst: Uno Sand
www.unosand.blogg.se

Allamanda blommor

Allamanda cathartica (gyllentrumpet eller smörkopp) ser man ofta som fristående buske vars grenar har tendens att med stöd sticka iväg upp utefter väggar o murar. Den står grön hela året. Blommorna är många 6-8 cm vida, trumpetliknande, ljust gula men det har även odlats fram varianter med vita, lila, rosa och orange färger.

Bladen är läderartade, mörkgröna, breda, spetsiga, sittande i par eller i kransar om 3 till 5 stycken. Allamanda är en mycket dekorativ växt, som älskar sol, värme o fukt typ Brasilien, där den hör hemma. Den skyr kalk, sälta o skugga. I vilt tillstånd väljer den öppna flodstränder, där den klättrar på allt som är stabilt nog för att nå bästa ljus. Allamandan sätter sällan frukter, men de är då klotrunda, taggiga frökapslar.

I Karibiska Puerto Rico är allamandan väldigt vanlig och särskilt i staden Canovanas växer den i stora mängder och är omtyckt. Staden har t.o.m avbildat den gula klockan i sitt sigill.

Allamandan är populär men ganska svår som krukväxt, för det är givetvis inte lätt att efterlikna det sydamerikanska klimatet, men ska man nå

Allamanda blommor
Thevetia peruviana

framgång med sin inomhusodling är det alltid bra att känna till växtens optimala önskemål.

Som många giftiga växter kan växtsafterna användas medicinskt. Giftet allamandin är ett effektivt laxermedel (chatartica=renande) och är även känt för antibakteriell verkan, men det finns även rapporter om att odlare utsatts för allergiska hudutslag, klåda och blåsor.

Linné namngav växten efter Frederic Louis Allamand, en samtida schweizisk läkare och botanist, som företog forskningsresor till Surinam och Västindien.

Allamanda cathartica blomma

Thevetia Peruviana (gul oleander) är en buske till lågt träd som ibland tuktas till täta häckar. Den är torktålig och kan placeras nära stränderna eftersom den även tål sälta. De gula blommorna förekommer ganska glest i det ljusgröna, glänsande bladverket.

Blommorna är trattformade, nickande, doftande med fem överlappande kronblad. Bladen är vintergröna, smala, strödda och långa samt blöder lätt vid brytning. Saften är mycket giftigt tevetin, särskilt de två fröna i de slutligen svartröda fruktbollarna är respektingivande. Giftet är svampdödande och ett verksamt medel för insektbekämpning, särskilt mot termiter.

I Sri Lanka kallas tevetian för självmordsträdet. Fröna har aborterande verkan och sägs ha använts för att döda barn. I Thailand intas tevetia-medicin mot malaria. Uppgifter finns på nätet om att man funnit tevetians gift verksamt att döda spermier hos råttor, vilket skulle indikera ett manligt preventivmedel.

Thevetia blomma
Thevetia peruviana