GOTT NYTT– CORONAFRITT – ÅR!

Det är helt klart att vår statistik uppföljning haltar lite grann numera. Jämförelsetalen har ju blivit rejält förskjutna i och med den rådande pandemin. Vi har därför valt att endast presentera siffrorna från januari till och med november för åren 2020 och 2021.

Att jämföra enbart november månad ger inget egentligt resultat då förutsättningarna varit så totalt olika.

Trots nya varianter av coronaviruset och ökade smittotal kan man nog ändå säga att utvecklingen går åt rätt håll och att vi med all sannolikhet går mot en bättre framtid inom turismen.

Det som är mycket glädjande för turistbranschen på öarna är att det helt uppenbart finns ett stort intresse av att resa fortfarande. Med nya varianter av viruset och nya vågor av smitta drabbas givetvis resandet, men samtidigt kan vi snabbt konstatera att så fort situationen verkar något mindre hotande så kommer reslusten tillbaka. Det gäller, såvitt man kan bedöma, samtliga marknader.

Statistik Tablå siffror

Dessutom kan vi konstatera att reserestriktionerna blivit färre även om smittan på många håll är värre än någonsin. Att myndigheterna inte inplanterat restriktioner eller råd om att inte resa gör att många väljer att köpa en resa, trots allt. Många passar också på att utnyttja situationen lite grann då den osäkra situationen som fortfarande råder har gjort att priserna på resor många gånger varit rekordlåga.

Smittan på Kanarieöarna har de senaste dagarna skapat rekordsiffror. I mellandagarna har antalet nya smittade i stort sett legat på mellan 2-4.000 fall om dagen. Detta kan jämföras med höstens rekordtal på cirka 1.000 smittade per dag. Samtidigt är det en lättnad att endast drygt 1% av de smittade på Kanarieöarna kräver sjukhusvård. Av de totalt 32.847 smittade personerna som fanns på öarna den 28 december var ”endast” 394 personer inlagda på sjukhus. Av dessa vårdades 67 personer på intensivvårdsavdelningarna.

 Den ny varianten av viruset står i skrivande stund för 54% av nya smittade. I Spanien skärper man nu kraven för ankommande från utlandet. För de som kommer från länder som anses tillhöra ”alto riesgo” (högrisk) så krävs från och med den 30 december ett negativt test vid sidan av vaccinpasset eller intyg på att man genomlidit sjukdomen under de senaste sex månader. Enligt det spanska hälsoministeriets hemsida (29.12 2021) framgår det att såväl Danmark, Finland, Norge och Sverige anses vara länder som tillhör ”riesgo” (risk) områden.

För den exakta informationen se: https://www.mscbs.gob.es

Vid sidan av ovantående information så kräver Spanien ett EU vaccinpass för att komma in i landet. Detta pass kan ersättas av en negativ coronavirustest som är maximalt 48 timmar gammal eller att man kan presentera ett giltigt intyg på att man haft sjukdomen under de senaste sex månaderna. Dessutom krävs att man fyller i ett inreseformulär. 

Men, som vi alla vet, så förändras reglerna med korta varsel, varför alla som reser måste sätta sig in i de regler som gäller vid tidpunkten för resan.