Svåra tider för turismen.
Svåra tider för statistik…

Efter den mycket speciella situation som drabbat oss under de senaste nitton månaderna hamnar all form för statistik på en omöjlig nivå. Under halva mars 2020 och egentligen fram till slutet på juni samma år, var antalet ankommande internationella resenärer i princip noll!

Därför har årets, fortfarande lilla trafik, oerhört tacksamma jämförelsetal, vilket gör att procentsatserna helt och hållet saknar betydelse.

Därför har vi här valt att presentera siffrorna för de bägge årens första nio månader. Inte heller det är egentligen jämförbart, då de 2,5 första månaderna 2020 egentligen tuffade på ”som vanligt” utan att någon tänkte på coronavirus eller pandemi.

Men kanske kan ändå en viss jämförelse göras, då vi å andra sidan går mot en ständig förbättring under 2021.

För visst ser vi en klar återhämtning inom turismen. Hotell och lägenhetshotell är nu öppna. Åtminstone de allra, allra flesta. När jag körde förbi flygplatsen häromdagen kunde jag konstatera att bussparkeringen utanför ankomsthallen var full med bussar… Det var länge sedan.

Och AENA’s (spanska luftfartsverket) tavlor lyser återigen med namnen på en hel rad europeiska städer.

Framför allt tycks tyskar och nederländare ha byggt upp en reslust som omgående skulle realiseras. Men även britter och skandinaver ser vi i allt större grad.

Samtidigt finns de fortfarande många som är i tvivel. Är det för tidigt att ropa hej och börja resa igen? Vad är det egentligen som gäller för att komma in i Spanien?

Tabell siffror

Antalet personer som är vaccinerade med full dos på Kanarieöarna uppgår till ungefär 85% av den grupp som för tillfället är planerad att vaccineras. Det vill säga personer som är 12 år eller äldre. Denna siffra förbättras fortfarande, även om takten sjunkit.

Samtidigt säger de senaste siffrorna att smittan är låg eller mycket låg på hela ö-gruppen.

Totalt finns det för närvarande cirka 775 smittade personer på Kanarieöarna. Detta på en befolkning på ungefär 2,2 miljoner människor. Av de 775 är det 90 personer som för tillfället kräver sjukhusvård (siffror från 22-23 oktober).

Risken att bli smittad under semestern är alltså låg eller mycket låg för tillfället. Myndigheterna kräver fortfarande användande av ansiktsmask inomhus samt i de fall man inte kan hålla minimiavståndet 1,5 meter utomhus. För de allra flesta är det den enda restriktionen.

Vi håller givetvis tummarna för att talen skall fortsätta att sjunka när det gäller smitta, samt att talen på vår statistiksida över ankommande internationella resenärer fortsätter att öka.

Det känns spännande, motiverande och kul att notera att det stora turisthjulet på Kanarieöarna har börjat snurra igen.