Montaña Tabaibas og Barranco Hondo

– en kontrastenes tur nord for Bahía Feliz

Dersom man fra Bahía Feliz vender blikket fra kysten og ser innover i landet, virker landskapet heller tørt og kjedelig. Man ser som et landemerke, en avrundet kolle med noen master. Det er 410 m høye Montaña Tabaibas. Vi har lenge sett på dette som et lite spennende turområde, men det er det sannelig ikke – se bare på bildene. En kontrastenes tur på 12 km og 4-5 timer venter …!

Tekst&Foto: Anita&Birger Løvland

Fantastisk utsikt

Fantastisk utsikt over sørkysten fra Montaña Tabaibas

Bahía Feliz – Montaña Tabaibas  (5 km)

Følg grusveien under motorveien. 100 m etter undergangen står det malte merket VF, som betyr Via ferrata (se ramme). Fra undergangen følges grusveien til et veidele etter 1,3 km. Veien til venstre passerer nedenfor demningen til vannbassenget Embalse de la Monta og fører innover i den nevnte sidedalen i 1,5 km etter dammen. Her ender den som en blindvei rett nedenfor Via ferrata-veggen, som byr på fire navngitte ruter opp en stupbratt fjellvegg rett sørvest for Montaña Tabaibas. Det er mulig å følge dalsiden videre oppover til grusveinettet under sørsiden av Tabaibas-toppen og komme inn på hovedturen her, men stien som er inntegnet på det avbildede turkartet, mangler faktisk i terrenget. Vi har gått turen, men den anbefales bare for spesielt interesserte, som er vant til å ferdes i ulendt terreng uten sti.

Fra det nevnte veidelet fortsetter hovedturen ved å følge grusveien oppover siden og videre fra demningen langs sørøstsiden av det for meste ganske nedtappede vannbassenget.

Via ferrata
På veien innover dalen mot Via ferrata
nordover Tabaibas
Vid utsikt nordover fra Montaña Tabaibas 

VIA FERRATA  er italiensk og betyr jernvei. Det etableres stadig flere av dem over hele verden, også i Norge. Det er ruter i ulendt og til dels stupbratt terreng, som stedvis krever klatring. Poenget med en Via ferrata er at den på utsatte steder er sikret med wire og fastmonterte boltefester, som man kobler seg inn i med sitt eget klatreutstyr. Vanskeligheten graderes fra A til E. Den første av Via ferrata-rutene innenfor Bahía Feliz heter Primera Luna, med grad D-E. For interesserte anbefales kontakt med Rocky Adventure, som også arrangerer vandreturer på Gran Canaria med norske og svenske guider. De kjenner mye av det 800 km lange stinettet i den spennende og overraskende varierte naturen, som øya så absolutt har å by på. Se www.rockyadventure.com. / telefon +34 928 15 72 65.

Rett før nordenden av vannet kommer en bred sti ned siden fra høyre. Det er stien som følges nedover ryggen, dersom man ikke velger å gå ned i Barranco Hondo. Følg grusveien til den i en U-sving krysser dalen som fortsetter nordover fra vannbassenget. 400 m oppe i denne dalen, som heter Barranco de la Monta, kommer den 150 m lange gangtunnelen fra Barranco Hondo ut.

Det er et nett av grusveier oppover den slake sørøstsiden av Montaña Tabaibas, med mer og mer utsikt over sørkysten mellom Maspalomas mot vest og Arinaga med vindmølleparken mot øst. Følg veinettet fra den nevnte U-svingen til man kommer opp på grusveien nede i østsiden under toppen og følg denne til et tydelig veidele etter selve toppen med mastene er rundet. Følg grusveier opp siden, idet man ved en strømledning like før selve toppen tar brattbakken rett opp til venstre, forbi mastene og frem til en sementvarde. Her er man på 410 m, med et fantastisk panoramaskue over sørkysten, men også innover Gran Canaria, mot Amurga med 1130 m som det høyeste punktet. Dett er etter vel 5 km fra startstedet ved Bahía Feliz.

Turguide til Gran Canaria Sør utkom vinteren 2017. Den beskriver 44 turer i det varierte turområdet mellom kyststrekningen Playa Güigüi – Bahía Feliz og Roque Nublo / Pico de las Nieves øverst på øya. Den er til salgs i Den Norske Klubben i Arguineguín og koster 30 euro. Se omtale av denne og andre turguider på www.dreyersforlag.no.

Turkart Gran Canaria

Det avbildede turkartet er det desidert beste over Gran Canaria. Det er til meget god nytte på enhver tur på øya. Siste reviderte utgave kom høsten 2018. Det koster 13 euro og er blant annet til salgs i Den Norske Klubbben i Arguineguín på hverdager mellom 10 og 13.

Barranco Hondo
På stien nede i Barranco Hondo 

Montaña Tabaibas – Barranco Hondo – Bahía Feliz  (7 km)

Etter toppturen fortsetter man på en grusvei videre oppover i høyden, til et veidele etter halvannen km. Ta her ned til høyre, bort til den stupbratte kanten av imponerende Barranco Hondo. Særlig etter omtrent 200 m er det en fantastisk skue rett ned i dalen. Veien ender etter omtrent 1 km, rett før en strømmast. 50 m før enden fortsetter man på en sti sørover, markert med en steinvarde, ned en bakke til en liten slette.

ned i Barranco Hondo
Imponerende skue ned i Barranco Hondo 

Her starter stien ned i Barranco Hondo, og her ligger også steinbuen Arco del Coronadero øverst på en liten kolle før nedgangen i dalen. Stien opp til buen starter som en tydelig sti bakover mot venstre ved noen små steinvarder. Fra kollen med buen ser man tydelig den øverste delen av stien ned den bratte dalsiden. Den starter ved to steinvarder, og det er 120 høydemeter ned til dalbunnen. Halvveis nede i siden deler stien seg i to. Vi fulgte den til venstre, som bød på litt småklatring på fast fjell i 15-20 m, men med gode og sikre tak. Nedenfor dette partiet fører grei sti ned i dalbunnen, som kan følges videre nordover, men som ender mer og mer ulendt.

Følg heller dalen nedover til gangtunnelen etter 1,6 km. Den øvre halvdelen går for det meste langs elveleiet på store og små steiner, den nedre halvdelen på grussti på den ene eller andre siden av dalen, men mest høyre. Ved en sementdemning og et gjerde starter den 150 m lange gangtunnelen bak en sementkant. Ha med en hodelykt, som i stor grad letter gjennomgangen, men tunnelen er rett og man ser åpningen – så den er også gangbar uten medbrakt lyskilde. Ute i nabodalen Barranco de la Monta følges denne nedover i 400 m til grusveien langs vannbassenget, tilbake til startstedet.

På stien ned mot nedgangen til Barranco Hondo
Tunnelen
Tunnelen mellom Barranco Hondo og Barranco de la Monta 

Dersom nedgangen i Barranco Hondo føles for bratt og ugrei, fortsetter man bare den gode stien videre nedover ryggen mellom de to dalene. Den fører ned til en gammel vannrenne og rett etter over på en grusvei som følges sørover, med en ”shortcut”-sti til høyre ved et lite murhus. Når man ser ned til vannbassenget, følges en bred sti ned på grusveien langs dammen og denne tilbake til startstedet. 

GOD TUR!

Damm Embalse de la Monta

Dammen Embalse de la Monta

Barranco Hondo

Barranco Hondo

Arco del Coronadero