Champagnestien til Arguineguíndalen

Dagens tur benytter Champagnestien til Våres plass og sti videre nordover langs kanten av Arguineguíndalen. Her har fire steder fått norske navn og besøksbøker (se bilder). En fantastisk utsikt venter. Dessuten er det via tre stier mulig å fortsette ned dalsiden til campingplassen El Pinillo eller småstedene El Sao og El Horno.
GOD TUR i et for mange ganske nært, men ukjent turområde!

Tekst&Foto: Anita&Birger Løvland

Champagnestien til Våres plass

Våres plass nordøst for Norskeplassen er sammen med Eivinds plass og Ivars plass for lengst velkjente navn i det sterkt norskpregede turområdet ovenfor Arguineguín og Puerto Rico. I løpet av en eneste januardag kunne vi i den utlagte besøksboken telle mer enn 100 navn – alle norske. Nesten alle benytter det lokale veinettet mellom Norskeplassen og Våres plass – men høres det ikke mer spennende ut heller å velge Champagnestien? Vi er ikke i tvil.

Fra Norskeplassen følges sti eller grusvei mot nordøst til krysset Junta de los Caminos, der stien som er kjent som Ruta Noruega, starter sørover til Arguineguín, markert med hvit pil + bokstavene ARG. Grusveien sørover fører også ned til Arguineguín, mens veien nordover går opp til Degollada de Cortadores. Det er etter 50 m på denne siste veien man følger en grusvei mot høyre, ned til et vannverk. Fortsett tydelig sti opp siden, til venstre for en liten kolle på 380 m, med en steinvarde med et lite trekors.

Fortsett den tydelige Champagnestien mot høyre, ned over dalen og opp på ryggen mot Arguineguín-dalen, frem til Våres plass etter 1,7 km, som den første av fem plasser med besøksbok. Stedet heter på kartet Puntón de las Vueltecillas, og byr på en vakker utsikt, blant annet ned til El Pinillo nærmest og El Sao bak. Det går stier ned siden til begge stedene (se senere).

Nordover til stidelet Gurbia

Følg videre en tydelig sti nordover langs kanten til de neste plassene, forbi først et skiltet stidele til ”El Pinillo”. Stien krysser en grusslette, der to stier tar til venstre, først til Karpedammen og deretter en mot Cortadores-veien. Stien krysser et lite dalsøkk, frem til steinvarden som markerer Rigmors plass.

Fortsett ryggen nordover på en noe mer utydelig sti, men som er markert med små steinvarder. Den krysser et neste dalsøkk, med retning mot en tydelig høyde med et enslig iøynefallende pinjetre helt ute på kanten. I siden rett under toppen passeres en imponerende steinhule.

Det 535 m høydedraget heter Mirador del Sao (mirador = utsiktspunkt), på kartet også kalt Morro del Pinillo (morro = kolle og pinillo = liten pinje).  Bjartes plass er steinvarden ved pinjetreet, Sigmunds plass en noe mindre steinvarde vel 100 m sørover. Utsikten er bare rett og slett fantastisk i alle retninger.

Bare 500 m mot nordvest ser man en 30 m høyere kolle med hvit stolpe og en liten steinvarde. Dette er Børres plass, også den utstyrt med besøksbok. Nå ser man Cortadores-veien mot nord. Fortsett ned til sti over en neste kolle, idet man her kommer ned til det skiltede stidelet ”Gurbia”, rett ved Cortadoresveien. Gurbia er navnet på en topp etter felles sti ned mot El Sao og El Horno deler seg. Raskest tilbake til Norskeplassen er å følge Cortadores-veien sørover (vel 4 km).

Stiene ned i Arguineguíndalen

Det fører tre stier ned i dalen, til henholdsvis El Pinillo, El Sao og El Horno. Den sørligste starter tydelig skiltet vel 300 m nord for Våres plass og kommer ned til campingplassen El Pinillo ved Km 8 på GC-505, med her også en restaurant vi absolutt kan anbefale. En god idé er å gå ned El Pinillo-stien, spise på Restaurante El Pinillo og følge bilveien videre oppover til El Sao, til Km 9. 

I El Sao er det skiltet ”Ruta 7 El Sao” oppover bilveien Calle Adán Cazorla Valerón. Den fører inn en sidedal med mange eiendommer og fortsetter på en sti som er litt vrien å finne på starten. 100 m etter nummer 16 må man passe på i en venstresving å gå opp sementtrapper med grønt rekkverk. I et stidele rett etter følges stien til venstre. I et neste stidele ved et vannbasseng rett ovenfor det siste huset, fortsettes sti opp til høyre (markert med en hvit T og en liten steinvarde).

Rigmors plass
Fra Våres plass der det en vakker utsikt ned i Arguineguin-dalen mot El Pinillo og El Sao

Turguide til Gran Canaria Sør utkom vinteren 2017. Den beskriver 44 turer i det varierte turområdet mellom kyststrekningen Playa Güigüi – Bahía Feliz og Roque Nublo / Pico de las Nieves øverst på øya. Den er til salgs i Den Norske Klubben i Arguineguín og koster 30 euro. Se omtale av denne og andre turguider på www.dreyersforlag.no.

Turkart Gran Canaria

Det avbildede turkartet er det desidert beste over Gran Canaria. Det er til meget god nytte på enhver tur på øya. Siste reviderte utgave kom høsten 2018. Det koster 13 euro og er blant annet til salgs i Den Norske Klubbben i Arguineguín på hverdager mellom 10 og 13.

Den passerer oppe i siden et lite steinhus med rastebenk, med utsikt mot blant annet en rygg med et enslig pinjetre. Dette er Mirador del Sao med Bjartes plass. Stien fortsetter brattere enn El Pinillo-stien oppover i høyden og kommer til et skiltet stidele, der en liten dal fører videre nordover. El Horno-stien følger denne dalen. For å komme opp til Mirador del Sao følges den nå langt bedre stien opp siden og videre innover til det skiltede stidelet ”Gurbia” ved Cortadores-veien.

El Sao-stien er bratt å gå nedover. Det gjelder i enda større grad den nordligere El Horno-stien, som bare kan anbefales for dem som tåler høyde og har en sikker turfot. Fra stidelet med El Sao-stien følges stien i dalen mot nord frem på kanten, der man ser rett ned til El Horno. Stien kommer ned der bebyggelsen starter. Den fører først stedvis ganske bratt rett nedover, men svinger nedenfor en  fjellknaus nordover og holder høyden videre innom et par små sidedaler. Ved en sementmur og et par andre steder bør man utvise ekstra forsiktighet.

Stien kommer ut på en grusvei, som fører bratt ned til først den korte bilveien Calle El Cardón og så Calle Tajinaste ned til hovedveien. Det er nå snaue 2 km langs GC-505 ned til El Sao og 3 km til El Pinillo.

Glem ikke denne muligheten: Bil eller taxi til El Sao, der man følger vei og sti opp til Mirador del Sao. Følg kanten sørover til Våres plass og gå ned El Pinillo-stien til campingplassen Avslutt denne 9 km lange runde med velfortjent mat og drikke på Restaurante El Pinillo.

Uansett stivalg ønskes en riktig 
God Tur Anita & Birger

Fra Mirador del Sao, med den enslige pinjen og Bjartes plass, er det en fantastisk utsikt rett ned mot El Pinillo og El Sao

EL sao

EL HORNO

Utsikts punkt El MIrador El Sao

El Pinillo

Km 8 GC 505

Champagnestien til Arguineguíndalen

Dagens tur benytter Champagnestien til Våres plass og sti videre nordover langs kanten av Arguineguín-dalen. Her har fire steder fått norske navn og besøksbøker (se bilder). En fantastisk utsikt venter. Dessuten er det via tre stier mulig å fortsette ned dalsiden til campingplassen El Pinillo eller småstedene El Sao og El Horno.
GOD TUR i et for mange ganske nært, men ukjent turområde!

Tekst&Foto: Anita&Birger Løvland

Champagnestien til Våres plass

Våres plass nordøst for Norskeplassen er sammen med Eivinds plass og Ivars plass for lengst velkjente navn i det sterkt norskpregede turområdet ovenfor Arguineguín og Puerto Rico. I løpet av en eneste januardag kunne vi i den utlagte besøksboken telle mer enn 100 navn – alle norske. Nesten alle benytter det lokale veinettet mellom Norskeplassen og Våres plass – men høres det ikke mer spennende ut heller å velge Champagnestien? Vi er ikke i tvil.

Fra Norskeplassen følges sti eller grusvei mot nordøst til krysset Junta de los Caminos, der stien som er kjent som Ruta Noruega, starter sørover til Arguineguín, markert med hvit pil + bokstavene ARG. Grusveien sørover fører også ned til Arguineguín, mens veien nordover går opp til Degollada de Cortadores. Det er etter 50 m på denne siste veien man følger en grusvei mot høyre, ned til et vannverk. Fortsett tydelig sti opp siden, til venstre for en liten kolle på 380 m, med en steinvarde med et lite trekors.

Fortsett den tydelige Champagnestien mot høyre, ned over dalen og opp på ryggen mot Arguineguín-dalen, frem til Våres plass etter 1,7 km, som den første av fem plasser med besøksbok. Stedet heter på kartet Puntón de las Vueltecillas, og byr på en vakker utsikt, blant annet ned til El Pinillo nærmest og El Sao bak. Det går stier ned siden til begge stedene (se senere).

Rigmors plass

Fra Mirador del Sao, med den enslige pinjen og Bjartes plass, er det en fantastisk utsikt rett ned mot El Pinillo og El Sao

Fra Våres plass der det en vakker utsikt ned i Arguineguin-dalen mot El Pinillo og El Sao

Nordover til stidelet Gurbia

Følg videre en tydelig sti nordover langs kanten til de neste plassene, forbi først et skiltet stidele til ”El Pinillo”. Stien krysser en grusslette, der to stier tar til venstre, først til Karpedammen og deretter en mot Cortadores-veien. Stien krysser et lite dalsøkk, frem til steinvarden som markerer Rigmors plass.

Fortsett ryggen nordover på en noe mer utydelig sti, men som er markert med små steinvarder. Den krysser et neste dalsøkk, med retning mot en tydelig høyde med et enslig iøynefallende pinjetre helt ute på kanten. I siden rett under toppen passeres en imponerende steinhule.

Turguide til Gran Canaria Sør utkom vinteren 2017. Den beskriver 44 turer i det varierte turområdet mellom kyststrekningen Playa Güigüi – Bahía Feliz og Roque Nublo / Pico de las Nieves øverst på øya. Den er til salgs i Den Norske Klubben i Arguineguín og koster 30 euro. Se omtale av denne og andre turguider på www.dreyersforlag.no.

Turkart Gran Canaria

Det avbildede turkartet er det desidert beste over Gran Canaria. Det er til meget god nytte på enhver tur på øya. Siste reviderte utgave kom høsten 2018. Det koster 13 euro og er blant annet til salgs i Den Norske Klubbben i Arguineguín på hverdager mellom 10 og 13.

Det 535 m høydedraget heter Mirador del Sao (mirador = utsiktspunkt), på kartet også kalt Morro del Pinillo (morro = kolle og pinillo = liten pinje).  Bjartes plass er steinvarden ved pinjetreet, Sigmunds plass en noe mindre steinvarde vel 100 m sørover. Utsikten er bare rett og slett fantastisk i alle retninger.

Bare 500 m mot nordvest ser man en 30 m høyere kolle med hvit stolpe og en liten steinvarde. Dette er Børres plass, også den utstyrt med besøksbok. Nå ser man Cortadores-veien mot nord. Fortsett ned til sti over en neste kolle, idet man her kommer ned til det skiltede stidelet ”Gurbia”, rett ved Cortadoresveien. Gurbia er navnet på en topp etter felles sti ned mot El Sao og El Horno deler seg. Raskest tilbake til Norskeplassen er å følge Cortadores-veien sørover (vel 4 km).

Stiene ned i Arguineguín-dalen

Det fører tre stier ned i dalen, til henholdsvis El Pinillo, El Sao og El Horno. Den sørligste starter tydelig skiltet vel 300 m nord for Våres plass og kommer ned til campingplassen El Pinillo ved Km 8 på GC-505, med her også en restaurant vi absolutt kan anbefale. En god idé er å gå ned El Pinillo-stien, spise på Restaurante El Pinillo og følge bilveien videre oppover til El Sao, til Km 9. 

I El Sao er det skiltet ”Ruta 7 El Sao” oppover bilveien Calle Adán Cazorla Valerón. Den fører inn en sidedal med mange eiendommer og fortsetter på en sti som er litt vrien å finne på starten. 100 m etter nummer 16 må man passe på i en venstresving å gå opp sementtrapper med grønt rekkverk. I et stidele rett etter følges stien til venstre. I et neste stidele ved et vannbasseng rett ovenfor det siste huset, fortsettes sti opp til høyre (markert med en hvit T og en liten steinvarde).

Den passerer oppe i siden et lite steinhus med rastebenk, med utsikt mot blant annet en rygg med et enslig pinjetre. Dette er Mirador del Sao med Bjartes plass. Stien fortsetter brattere enn El Pinillo-stien oppover i høyden og kommer til et skiltet stidele, der en liten dal fører videre nordover. El Horno-stien følger denne dalen. For å komme opp til Mirador del Sao følges den nå langt bedre stien opp siden og videre innover til det skiltede stidelet ”Gurbia” ved Cortadores-veien.

El Sao-stien er bratt å gå nedover. Det gjelder i enda større grad den nordligere El Horno-stien, som bare kan anbefales for dem som tåler høyde og har en sikker turfot. Fra stidelet med El Sao-stien følges stien i dalen mot nord frem på kanten, der man ser rett ned til El Horno. Stien kommer ned der bebyggelsen starter. Den fører først stedvis ganske bratt rett nedover, men svinger nedenfor en  fjellknaus nordover og holder høyden videre innom et par små sidedaler. Ved en sementmur og et par andre steder bør man utvise ekstra forsiktighet.

Stien kommer ut på en grusvei, som fører bratt ned til først den korte bilveien Calle El Cardón og så Calle Tajinaste ned til hovedveien. Det er nå snaue 2 km langs GC-505 ned til El Sao og 3 km til El Pinillo.

Glem ikke denne muligheten: Bil eller taxi til El Sao, der man følger vei og sti opp til Mirador del Sao. Følg kanten sørover til Våres plass og gå ned El Pinillo-stien til campingplassen Avslutt denne 9 km lange runde med velfortjent mat og drikke på Restaurante El Pinillo.

Uansett stivalg ønskes en riktig 
God Tur Anita & Birger

EL sao

EL HORNO

Utsikts punkt El MIrador El Sao

El Pinillo

Km 8 GC 505